fbpx

Wettelijke controleorganen worden overgeslagen of niet ingesteld?

INGEZONDEN– Op dit moment zijn de politieke misstanden zo ernstig, dat je er met je verstand niet bij kunt.

Je kunt dan niet begrijpen dat het werkelijk gebeurt en dat is een gevaarlijke tendens.

Daarnaast is lezen en het verrichten van onderzoeken voor sommige Assembleeleden niet weggelegd waardoor deskundigheid ontbreekt om deze ernstige zaken te benoemen en controle te eisen aan de regering volgens de wettelijke voorschriften.

Tot op dit moment accepteren DNA-leden dat controleorganen niet zijn ingesteld of worden overgeslagen doordat de President zich met bijna alle onderzoeken bemoeid.

Met dit artikel hoop ik te bereiken dat diverse regeringsschandalen opnieuw worden gecontroleerd volgens de wet zodat met terugwerkende kracht transparantie gegeven kan worden aan de DNA-leden.

De NPS vraagt nu via de media om onderzoeken naar diverse misstanden in te zetten. Willen zij zo ontkomen aan hun verantwoordelijkheid in DNA?

Assembleelid Henk Aviankoi gaf in een vraaggesprek aan dat hij zich nog niet had verdiept in diverse misstanden en dat hij het antwoord van de president afwacht.

“Dat zij een failliet Suriname en diverse staatsbedrijven hebben overgenomen”, “wat deze regering ook doet, ze altijd commentaar krijgen” en “wat onterecht is naar zijn mening”, en “daarom moeten de politieke leden de burger opvoeden zodat zij gaan snappen wat er zich nu afspeelt”.

Ten eerste wat ze hebben overgenomen, is geen failliet land. Dat is een grote leugen. Diverse rapporten geven dit aan, zowel nationaal als internationaal.

Hij is volksvertegenwoordiger, maar heeft een lage dunk van het volk als hij denkt dat hij ze moet opvoeden. Hoe kan hij controle eisen van de regering als dit zijn politieke visie is?

Hij kan dan wel zeggen dat politici gestraft moeten worden bij wandaden, maar hij weet niet eens wat zijn verantwoordelijkheden zijn als DNA-Lid.

Hoe beter “de controle” functioneert, hoe minder regeringen, bestuurders en ambtenaren geneigd zullen zijn om hun vingers te branden aan het oneigenlijk besteden van gelden van de belastingbetaler.

Als een regering wordt gevraagd om onderzoek naar mogelijke corruptie in te zetten, dan zijn daar diverse wegen voor, zoals het CLAD en de Rekenkamer.

In Suriname is de auditfunctie van de overheid, het waarborgen van integere bedrijfsvoering, toebedeeld aan zowel de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) als de Rekenkamer van Suriname.

Deze entiteiten zijn de instanties bij uitstek die de functie van audit vervullen binnen de publieke sector en daarom een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van het financieel beleid en beheer bij de overheid.

Het moet een belangrijke informatiebron zijn voor toezichthouders van staatsbedrijven. Dit maakt de interne auditor tot een onmisbare schakel in goede governance.( in 2019 is daarom een nieuwe wet voor de rekenkamer goedgekeurd)

Anti-Corruptiecommissie: voor Ambtenaren is dat de Anti-Corruptiewetgeving uit 2017 waar een anti-corruptiecommissie bij hoort die niet is ingesteld door de regering. Wat hebben zij dan te verbergen?

Aangifte bij de Procureur-generaal waar voor elke aangifte het OM een onderzoek moet instellen.

Wat gebeurt er nu?

Stelen van staatsgelden via de CBvS door het ministerie van Financiën. Is dit bij de procureur-generaal gebracht?

We moesten wachten op onderzoek. Er worden diverse aanhoudingen gepleegd.

Volgens de wet is de eindverantwoordelijke hiervoor minister Achaibersing, maar mag gewoon doorwerken hangende het onderzoek omdat de president al weet dat de minister geen blaam treft.

Nu neemt deze minister ontslag vanwege privéomstandigheden. Wat moeten we hiervan nu weer denken? Dan kan het OM niet meer zeggen dat zij onafhankelijk is. De president heeft al beslist.

SLM en EBS

In de media geeft de president antwoordt op vragen en verzoeken in DNA. President Chan Santokhi zegt in een verklaring over de perikelen rond de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) en de Energie Bedrijven Suriname (EBS) dat een onderzoek wordt ingesteld. Op basis van het onderzoek zal hij verder ingaan op deze kwesties.

Inmiddels heeft de president alle informatie omtrent contracten en betalingen laten opvragen. Het onderzoek welke ingesteld zal worden bij SLM door een groep financiële experts met betrekking tot de gevolgde procedure, zal binnen 2 weken afgerond worden.

Het bij de EBS ingestelde crisismanagementteam is gevraagd om alle relevante informatie te verzamelen, deze te verstrekken aan de president met hun advies ter zake”.

BEKIJK OOK
Somohardjo verwacht succesvolle uitvoering PSR

Verder concludeert de president zonder onafhankelijk onderzoek: “Het kabinet verduidelijkt dat mr. Prenobe Bissessur geen ambtenaar of landsdienaar is en geen kantoor houdt op het Kabinet van de President. Naast zijn juridische diensten in de private sector adviseert hij, vanuit zijn eigen kantoor, desgevraagd en op non-commerciële basis de president.”

Eigenlijk is hij helemaal niet in dienst beweerd de president hierbij maar men zet het advies wel stop? De president laat dus geen onderzoek inzetten naar belangenverstrengeling in deze omdat het hemzelf kan schaden. Niemand kan controleren of deze adviseur wel of niet betaald wordt omdat er geen transparantie is op overheidsuitgaven.

Hoe kun je misstanden onafhankelijk onderzoeken bij staatsbedrijven als je de staatsbedrijven zelf het onderzoek laat uitvoeren. En dat de President zelf bepaald wat dan de conclusie is van dat onderzoek waar hijzelf bij betrokken is?
Het OM is hierbij totaal uitgeschakeld en het wordt een politiek onderzoek naar politieke fraude. Zou daarom de nieuwe “FIOD” onder leiding van de CBvS niet ingesteld zijn door deze regering?

Deze afdeling is al opgezet in 2019 en hoeft alleen maar geïnstalleerd te worden. Assembleelid Jogi wil hierover nu een OM-onderzoek. Hij wordt wakker. Of hoopt hij dat dan de schuld in de schoenen geschoven kan worden van de vorige regering?

Dan Minister Ramdin m.b.t. het mensensmokkel schandaal met de Haïtianen:
1 sept 2021:” Op basis van het rapport en aanbevelingen van de presidentiële commissie, wordt nog bekeken hoe vluchten hervat zouden kunnen worden.

9 juli 2022: “Ramdin benadrukt steun Haïti tijdens internationationale meeting”.(bron Starnieuws)
15 aug 2022: “De regering heeft toestemming gegeven aan de ondernemer Jean Mixon (Saya) om Haïtiaanse werknemers naar Suriname te vervoeren”.

Reguliere vluchten naar en van Haïti zijn nog steeds stopgezet, nadat besloten werd een onderzoek te verrichten naar mensensmokkel. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking bevestigt dat Saya een heen- en een terugvlucht naar en van Haïti mocht uitvoeren.

“Hij heeft onder condities toestemming gehad. Onder het presidentieel besluit mag dat gebeuren. Het gaat om één heen en weer vlucht van repatrianten en personen die hier gaan werken”, antwoordt de minister zuinig. Op andere vragen is hij niet ingegaan.”

De President stelt een presidentiële commissie in voor onderzoek naar mensensmokkel en geeft nu zelf opnieuw toestemming met presidentieel besluit, zonder transparantie van de uitslag van zijn eigen ingestelde commissie.
Het OM is in deze uitgeschakeld terwijl het verwijt mensensmokkel betreft.

Op hetzelfde moment houdt Nederland, reizigers uit India tegen i.v.m. mensensmokkel. Hierover is nog geen enkele duidelijkheid gekomen vanuit de regering hoe dit heeft kunnen plaatsvinden.

De lening bij de Italianen.

Hr. Jogi geeft bij D-TV aan dat er due dilligence van het Italiaans bedrijf is uitgevoerd. DNA heeft dat nooit ontvangen.

Als staatsgelden niet meer bij de CBvS worden gestort dan moet er een onafhankelijk onderzoek komen waar dat geld is gebleven, of Surfin NV nog bestaat zoals de President zelf bij LimFM aangaf in binnen- en buitenland, wat SNFI NV voor gelden bezit en wat haar activiteiten zijn, hoeveel staatsgeld er in fondsen is weggezet en of het waar is dat getekende leningsovereenkomsten toch niet zijn doorgegaan.

De President moet oppassen want zijn gedrag is niet wettelijk verantwoord om zelfstandig diverse regeringsschandalen te onderzoeken en zich met de uitslag te bemoeien, volgens de Bill of Human Right en de nationale wetgeving.

Er is een lijst van 36 schandalen waar DNA-leden geen antwoordt op hebben gekregen. Hoe kan het DNA dan nog haar controlefunctie uitoefenen als zoveel gegevens ontbreken?

Grondwet:
UITVOERENDE TAKEN VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE
Artikel 74: De Nationale Assemblée heeft de volgende uitvoerende taken:
a. het kiezen en het besluit tot tussentijds doen aftreden van de President en de Vicepresident;
e. het organiseren van een Verenigde Volksvergadering.

Hiermee hoop ik echt te bereiken dat onderzoeken van diverse regeringsschandalen opnieuw volgens de wet worden uitgevoerd en dat er met terugwerkende kracht transparantie gegeven kan worden aan de DNA-leden.

Dit zou een begin zijn om de democratie te herstellen en daarbij de president te beschermen.

Marie-Louise Vissers
Advies, consultatie en politieke development bureau Mawini.
[email protected]