Wetswijziging Duurzaam Natuurbeheer moet leiden tot duurzame ontwikkeling Suriname

Coesewijne 02natuurreservaat Boven Coesoewini

GFC NIEUWSREDACTIE- De ontwerpwet Duurzaam Natuurbeheer is vrijdag behandeld in een commissie vergadering.

John Goedschalk heeft een presentatie met als onderwerp “De natuurwetgeving als Motor voor duurzame ontwikkeling” gehouden voor de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende regels voor duurzaam natuurbeheer (Wet Duurzaam Natuurbeheer).

Dit Initiatiefvoorstel is ingediend op 19 juli 2022 door Josafat Kanape.

Goedschalk heeft aan het begin van de presentatie een algemeen beeld gegeven van de huidige wet van 1954 die hij betitelt als één uit de koloniale tijd.

Hij heeft de leden van de Commissie van Rapporteurs opgeroepen om deze kans niet te laten liggen, maar om de wet met voortvarendheid in openbare vergadering te behandelen gezien de economische voordelen die de wet aan ons land biedt.

Verder is Goedschalk kort ingegaan op de nadelen van de huidige wet. Ook de verschillende voordelen die de wetswijziging biedt op economisch gebied zijn aangehaald.

OOK INTERESSANT
Overvloed aan kritiek op Santokhi, maar een schrijnend gebrek aan oplossingen

“We kunnen nu afstappen van de koloniale Natuurbeschermingswet van 1954 en naar een wet gaan voor Surinamers en door Surinamers” zegt Goedschalk.

Na de presentatie hebben de leden alsook de vaste toehoorder vragen gesteld en opmerkingen gemaakt met betrekking tot de nieuwe wet.

Bij monde van de commissie voorzitter Roy Mohan is er afgesproken dat er een vervolg traject ingezet zal worden om de wet in openbare vergadering te behandelen.