Werkgroep “Wet op de jaarrekening” geïnstalleerd

GFC NIEUWSREDACTIE- Een van de taken van de overheid is, om betrouwbare en concrete jaarrekeningen te presenteren en financiële transparantie te bevorderen.

Dit benadrukte minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (Min EZ), tijdens de installatie van de werkgroep ‘’Wet op de jaarrekening’’. De installatie van de werkgroep heeft plaatsgevonden vrijdag in de Congreshal.

Voor de effectieve implementatie van de Wet op de Jaarrekening, zullen volgens de bewindsvrouw uitvoeringsregelingen, die genoemd zijn in de wet, dienen te worden geredigeerd.

Door diverse recente economische ontwikkelingen blijkt dat deze uitvoeringsbesluiten noodzakelijk zijn en dat andere bepalingen nader geregeld dienen te worden.

De noodzaak hiervoor werd aangegeven door de SCAI. Vandaar dat het ministerie van EZ, gemeend heeft om een werkgroep te installeren teneinde deze uitvoeringsregelingen te concipiëren.

De EZ-minister gaf verder tijdens haar toespraak aan, dat de wet enerzijds nastreeft om onzekerheden weg te nemen en betrouwbare en vergelijkbare jaarrekeningen te faciliteren en anderzijds een aantal fundamentele waarden en normen in financiële verantwoording te waarborgen.

Met de uitvoering van de Wet op de Jaarrekening zijn belast de ministers van Financiën en Planning en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning was ook aanwezig tijdens de installatie en zegt ervan overtuigd te zijn, dat er opnieuw gekeken moet worden naar de jaarrekening om die zodoende aan te passen naar de huidige omstandigheden.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de publieke en private sector en wordt voorgezeten door Sadhna Rewat, vertegenwoordiger van EZ.

De taken van deze werkgroep zijn als volgt:

1. Het redigeren van alle uitvoeringsbesluiten voortvloeiende uit de Wet op de Jaarrekening.

2. Het uitbrengen van adviezen aan de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie met betrekking tot de Wet op de Jaarrekening.

3. Het uitvoeren van andere werkzaamheden betreffende de Wet op de Jaarrekening, zijnde:

a. het gereed maken van de uitvoeringsbesluiten voor behandeling in de Raad van Ministers (RvM) en de Staatsraad;

b. het verzorgen van een presentatie voor de RvM en Staatsraad;

c. het verwerken van de door de RvM en Staatsraad bij het concept staatsbesluit geplaatste relevante kanttekeningen en concipiëren van antwoorden op eventuele vragen.

4. Elke driemaandelijks verslag uitbrengen aan de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie betreffende haar werkzaamheden.

BEKIJK OOK: Huidige minimumuurlonen achterhaald en belachelijk!

Overige berichten