fbpx

Werkbespreking IMF Suriname en NH, ‘veel projecten, maar ook veel uitdagingen’

GFC NIEUWSREDACTIE- De resident Representative van de International Monetary Fund (IMF) in Suriname, Charles Amo-Yartey, heeft tijdens een werkbespreking met minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) het doel van IMF in Suriname belicht en de doelstellingen van de IMF supportive programme besproken.

Amo-Yartey typeert de voorbereidingen voor de implementatie van de IMF supportive programme als een uitdaging.

Tijdens deze meeting bijgewoond door de directeur Water, Gonda Asadang, waarnemend directeur Energie, Thelma Douglas en onderdirecteur Mijnbouw, Angela Monorath is een uiteenzetting van de diverse projecten per beleidsgebied van het ministerie gegeven.

Daarbij kwam aan de orde projecten die in samenwerking met participatieve stakeholders worden uitgevoerd en buitenlandse organisaties zoals UNDP en Unicef die helpen met het faciliteren van projecten.

BEKIJK OOK
Vrede begint met een glimlach

Ook is ingegaan op projecten die gefinancierd worden door internationale banken, de energieprojecten (hernieuwbare energie), watervoorzieningsprojecten, mijnbouwprojecten en ook projecten die in de startblokken zijn.

De NH-topman is zich bewust van de voorhand liggende uitdagingen rond de uitvoering van de projecten, alsook de Sustainable Development Goals (SDG’s) doel 6, toegang tot schoon drinkwater voor eenieder als doel 7, de garantie van energievoorziening voor eenieder.

Voor wat het beleidsgebied mijnbouw betreft, zijn de initiatieven en alternatieven van het EMSAGS-project en de toekomstperspectieven met betrekking tot de olie en gassector besproken.

Beide partijen hebben aangegeven open te staan voor samenwerking en zullen zij in de toekomstige bijeenkomsten dieper ingaan op zaken.