Weet de Surinaamse minister van Milieu wel waarmee hij bezig is of moet hij nog geschoold worden?

INGEZONDEN- Het is de vraag of de Surinaamse minister van Milieu wel verstand heeft van zaken die zijn ministerie betreft.

Er is de afgelopen regeerperiode letterlijk niets gebeurd op het vlak van het terugdringen van de uitstoot van levensgevaarlijke stoffen.

Met name de bromfietsers, vrachtwagens, lijnbussen en tuinmannen in Suriname zorgen voor een enorme uitstoot van vervuilende en kankerverwekkende gassen.

Haast dagelijks worden wij in het verkeer vergast door weggebruikers wiens voertuigen en rijwielen zelfs donkere rookpluimen de lucht inpompen.

Maar ook tuinmannen met tweetaktmotoren bladblazers vervuilen ons milieu op schandalige wijze en zorgen voor een verslechtering van onze gezondheid.

Een Amerikaanse onderzoek wees uit dat 1 uur blazen met zo’n apparaat evenveel uitstoot als 1.700 kilometer rijden met een Toyota Camry uit 2016. Ook bromfietsen met tweetaktmotoren zorgen voor extreem veel emissie.

In plaats van de tuinmannen het vuil te laten harken, wordt ze toegestaan ons te vergassen door een minister die lijkt te slapen.

Deze figuren worden nooit aangesproken, nog minder dat ze bekeurd worden voor het vervuilen van het milieu en het schade toebrengen aan de gezondheid van anderen.

De minister gaat wel naar Schotland om daar leuke verhalen te vertellen, maar rept in eigen land geen woord over maatregelen die de uitstoot van deeltjesmassa en onverbrande koolwaterstoffen moeten terugdringen.

De meeste bromfietsers, vrachtwagenchauffeurs, buschauffeurs en tuinmannen  in Suriname zijn zich er niet eens van bewust hoeveel milieu- en gezondheidsschade ze aanrichten.

De onwetende tuinmannen weten niet eens hoeveel gif zij dagelijks inademen en uitstoten.

Net als een groot deel van de samenleving, lijkt zelfs deze minister dat niet eens te weten. Laat staan dat hij voorlichting hierover geeft of direct actie onderneemt.

R. Pinas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]