fbpx

Weerwind heeft goede verwachtingen van bezoek aan Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- De Nederlandse minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft goede verwachtingen van zijn bezoek aan Suriname.

De bewindsman is op zaterdag 17 december gearriveerd. Hij werd op de Johan Adolf Pengel International Airport welkom geheten door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

Weerwind is op uitnodiging van de Surinaamse bewindsman op werkbezoek. “Mijn verwachtingen zijn om het land goed te leren kennen en projecten goed te zien. Dus ik heb goede verwachtingen.” De bewindsman ontmoette op de airport de Nederlandse vicepremier Sigrid Kaag, die op de terug was na een tweedaags bezoek aan Suriname.

Weerwind zegt enorm uit te kijken naar de besprekingen in Suriname op het vlak van justitie en politie. Hij memoreert het bezoek van Amoksi aan Nederland, waarbij aan hem de uitnodiging is gedaan voor het werkbezoek.

Partijen zullen in de komende dagen samen bespreken hoe er in de praktijk verder inhoud kan worden gegeven aan de samenwerking op justitieel, politioneel en reclasseringsvlak. De Nederlandse bewindsman acht het voornamelijk van belang dat de twee landen elkaars kennis en kunde op deze gebieden delen.

Volgens Amoksi is de relatie met Nederland op justitieel en politioneel gebied vorig jaar nieuw leven ingeblazen. Hij heeft in 2021 – deel uitmakend van de presidentiële delegatie naar Nederland – overlegmomenten gehad met de toenmalige ministers van Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming, respectievelijk Ferdinand Grapperhaus en Sander Dekker.

BEKIJK OOK
President roept jarige CLAD op uitdagingen aan te gaan

Vervolgens is er dit jaar een bilateraal onderhoud geweest met hun respectieve opvolgers Dilan Yeşilgöz-Zegerius en Weerwind. Met de laatstgenoemde is er toen een werkprogramma afgesproken dat de komende dagen in Suriname besproken zal worden.

Op de agenda staan de onderwerpen: mensenrechten, corruptieaanpak, ondersteuning bij wetgeving in Suriname, reclassering, rechtshulp en gevangeniswezen. Verder zullen partijen zich ook buigen over bilaterale verdragen die zij met elkaar wensen aan te gaan.

Amoksi praat over een nieuwe dimensie in de samenwerking met Nederland op justitieel en politioneel gebied. Hij verwijst in deze ook naar de recente bezoeken van hoge rechtsorganen de afgelopen periode aan Suriname, waaronder de Hoge Raad der Nederlanden en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Het ligt in de bedoeling dat Weerwind ook een onderhoud heeft met zowel de president van het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie.