fbpx

Weer succesvolle olie- en gasontdekking voor Surinaamse kust

GFC NIEUWSREDACTIE- TotalEnergies heeft wederom een belangrijke nieuwe olie- en gasontdekking gedaan bij de Krabdagu-1-bron voor de kust van Suriname.

De ontdekking werd gedaan in het centrale gebied van offshore Block 58 en volgt op eerdere ontdekkingen in Maka, Sapakara, Kwaskwasi en Keskesi, en de met succes geteste Sapakara South-1-exploratieput.

Krabdagu-1, 18 kilometer ten zuidoosten van Sapakara Zuid, werd geboord op een waterdiepte van 780 meter en stuitte op ongeveer 90 meter netto olieopbrengst in reservoirs van goede kwaliteit, zei TotalEnergies.

Deze succesvolle exploratiebron bij Krabdagu-1 is een belangrijke aanvulling op de ontdekte bronnen in het centrale gebied van Blok 58. Dit resultaat moedigt ons aan om onze verkennings- en beoordelingsstrategie van dit vruchtbare Blok 58 voort te zetten om voldoende bronnen te identificeren tegen het jaareinde 2022 voor een eerste olieontwikkeling”, zegt Kevin McLachlan, Senior Vicepresident, Exploration bij TotalEnergies.

De booractiviteiten gaan door met het Maersk Valiant-boorschip. Er wordt verder gewerkt om de omvang van de hulpbronnen en productiviteit van Krabdagu-1 te beoordelen. Het is de bedoeling dat in 2022 op het blok ten minste drie verdere exploratie- en beoordelingsputten worden geboord.

TotalEnergies is de exploitant van Blok 58, met een werkbelang van 50%, terwijl APA Corporation de resterende 50% bezit.