Wederom tanden van wilde katachtigen in beslag genomen bij juwelierszaak

tanden

GFC NIEUWSREDACTIE- Leden van de dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) in Suriname hebben wederom tanden van wilde katachtigen aangetroffen bij een juwelierszaak.

Deze tanden zijn door de dienst terstond in beslag genomen. De eigenaar van de juwelierszaak en de in beslag genomen tanden zijn overgedragen aan de politie voor verdere afhandeling.

Alle wilde katachtigen van Suriname zijn bij wet totaal beschermd conform het Jachtbesluit 2002 refererend naar de Jachtwet 1954, hetgeen betekent dat het jagen op deze diersoorten bij wet verboden is.

Conform de Jachtwet 1954 artikel 2 en 3 is het verboden om beschermde dieren te vangen, pogen te vangen, pogen te doden, delen van huiden en andere lichaamsdelen onder zich te hebben, dood of levend ten verkoop of ter aflevering voor handen te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, te kopen, te verhandelen, ten geschenke te geven, af te leveren, te vervoeren, in te voeren of uit te voeren. De dienst attendeert eenieder met klem in het bijzonder juwelierszaken, kopers, verkopers en dragers/ houders van deze tanden, dat overtreding van de Jachtwet strafbaar is.

OOK INTERESSANT
Mungra: Suriname dreigt UNESCO Werelderfgoedstatus te verliezen vanwege controversiële bouwproject

Bij het constateren van deze overtredingen zal er terstond worden opgetreden. Overtreders riskeren een boete en/of een gevangenisstraf.

Heeft u delen of een deel van een beschermde diersoort in uw bezit in welke vorm dan ook, dan bent u illegaal bezig.

Bij aanhouding riskeert u een boete en/of een gevangenisstraf