Water in Brokopondo-rampgebied daalt langzaam

waterpeil overstroming wateroverlast

GFC NIEUWSREDACTIE- Het water in het Brokopondo-rampgebied daalt langzaam, zegt minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling.

De districtscommissaris (dc) van Brokopondo Ludwig Mendelzoon heeft de bewindsvrouw recentelijk meegedeeld dat het water enkele centimeters gezakt is.

Het water in verschillende gebieden daalt, maar als het regent stijgt het weer.

De bewoners van Kapasikele en New Lombe hebben de burgervader meegedeeld dat er wat problemen zijn met de verstrekking van voedselpakketten.

Het ministerie heeft nu een crisisteam en dat is in samenwerking met het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) bezig met de distributie.

Er zijn afspraken gemaakt om te kijken hoe verder.” Er zullen gesprekken gevoerd worden over de noodzaak van het verhuizen van de mensen in de dorpen naar hoger gelegen gebieden.

Met betrekking tot de voorraden voedselpakketten zegt de minister dat er nauw overleg is tussen het NCCR en de lokale bewoners. De voorraden worden aangevuld om de mensen tegemoet te komen.

OOK INTERESSANT
Arnold Kruisland waarschuwt NPS voor aankomende verkiezingen: Kandidaten met gewicht en draagvlak noodzakelijk

Emanuel zegt verder dat er nu ook sprake is van een uitbraak van een muskietenplaag in het rampgebied.

Het ministerie van Volksgezondheid is hierover al geïnformeerd en zal op de situatie inspelen. Samen met het NCCR zullen de gebieden bespoten worden.