Wat zullen de klimaatomstandigheden zijn voor de komende maanden?

INGEZONDEN– Suriname met een tropen klimaat kent twee natte en twee droge seizoenen.

De Inter Tropische Convergentie Zone (ITCZ) verplaatst zich nabij de evenaar en passeert tweemaal boven Suriname.
Gedurende de passage van de ITCZ ervaart Suriname de natte seizoenen.

De seizoenen zijn als volgt:
• Grote Regen tijd (GRT): midden april – midden augustus
• Grote Droge Tijd (GDT): midden augustus – begin December
• Kleine Regen Tijd (KRT): begin December – begin februari
• Kleine Droge Tijd (KDT): begin februari – midden april

Suriname zit nu in de Grote Regentijd (GRT). Statistisch bekeken zijn de maanden mei en juni de natste maanden van het jaar.

Het afgelopen seizoen heeft Suriname te maken gehad met een nattere periode welke het gevolg is van het La Niña fenomeen. Het gevolg was dat vele gebieden zoals het binnenland te kampen hebben gehad met wateroverlast en ook enkele delen van het kustgebied.

OOK INTERESSANT
Verkeersveiligheidsmaand afgesloten met 5 doden

Het La Nina fenomeen heeft sinds 2021 het weer en klimaat van Suriname beinvloedt en ervoor gezorgd dat de seizoenen natter zijn geweest dan normaal. Landelijk is er meer neerslag ervaren en het overtollig neerslag heeft zijn weg gezocht naar de lager gelegen gebieden.

Het La Niña fenomeen zal zich nog blijven manifesteren voor de komende maanden. De klimaat outlook voor Suriname april – september 2022 geeft aan dat de neerslag normaal zal zijn gedurende deze periode, echter is de grond al verzadigd van het overtollig regen water van de afgelopen seizoenen.

De verzadigde bodem ervaart een grote druk om al het regenwater te verwerken. Het overtollig water zal zijn weg zoeken naar lager gelegen gebieden, welke zal resulteren in wateroverlast. Vele gebieden in het binnenland hebben al te kampen gehad met wateroverlast.

Het watervolume in het stuwmeer neemt toe en het water wordt uit het meer afgevoerd via de natuurlijke waterwegen. De waterstanden in de rivieren zullen hoger worden en het water welke niet afgevoerd kan worden door de natuurlijke waterwegen zal zich verplaatsen naar de laag gelegen gebieden.

OOK INTERESSANT
IsDB-functionaris Al Jasser bespreekt Surinaamse projecten met president Santokhi

De natste maanden mei en juni zullen nog komen en gedurende de grote regentijd zijn zware regens een veel voorkomend en normaal gebeuren. Er is een potentieel gevaar voor overstromingen voor de laag gelegen gebieden gedurende deze periode.

Wat te verwachten voor de komende drie tot zes maanden (april – september 2022)

• De neerslag zal normaal zijn
• De temperatuur zal koeler tot warmer zijn.
• Potentieel gevaar voor overstromingen vanwege de regens en de verzadigde bodem.

De klimaat outlook kan hier https://www.auraeopus.org/blog/climate-outlook-april-sept-2022 gedownload worden.

Sukarni Mitro MSC MBA
Voorzitter Aurae Opus, Foundation for Climate, Environment and Sustainable Development
Gewezen Hoofd Meteorologische Dienst Suriname