fbpx

WASPAR mag voorlopig geen medisch afval verbranden, onderzoek gaande

GFC NIEUWSREDACTIE- Na aanhoudende klachten van buurtbewoners, bedrijven en een school dat de Stichting Wasserij Particuliere Ziekenhuizen (WASPAR) medisch afval en archief materiaal verbranden en dat zij hiervan last ondervinden, heeft de landelijke coördinator Buurtmanagement, de Inspecteur van politie 2e klasse Henry Kia met twee buurtmanagers en medewerkers van het commissariaat Noordoost een bezoek gebracht aan WASPAR.

Na inspectie bleek het bedrijf niet te beschikken over ten minste een Hinderwetvergunning.

De klachtencommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Bestuursdienst, het Korps Politie Suriname, de Brandweer, het BOG, NIMOS, het ministerie van Handel en Industrie, het ministerie van Arbeid, het ministerie van Openbare Werken en het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu hadden eerder ook al geconstateerd dat de ovens niet voldoen aan het gestelde om afval te verbranden.

BEKIJK OOK
Culturele opvattingen binnen samenleving die risicofactoren zijn bij intiem partnergeweld en geweld aanmoedigen

Door het verbranden van afvalmateriaal komen schadelijke stoffen zoals dioxinen en furanen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. De klachtencommissie heeft reeds een volledig advies omtrent dit probleem opgestuurd naar de districtscommissaris.

Op grond van het boven aangehaalde en het feit dat WASPAR niet voldoet aan de gestelde vergunningsvoorwaarden is na overleg met de districtscommissaris Bhola, de leiding van WASPAR aangezegd om voorlopig geen gebruik meer te maken van hun verbrandingsoven.

Aan de ziekenhuizen die gebruikmaken van de diensten van WASPAR wordt gevraagd met het bovenstaande rekening te houden.