Waarschuwing: georganiseerde misdaad onder jongeren in ‘volksbuurten’ neemt toe

INGEZONDENEen politieagent heeft vandaag op social media gewaarschuwd voor jeugdigen uit de buurten Kasabaholo, Balona, Tamenga en Flora die bezig zijn met het vormen van bendes “gangvorming” die met elkaar vechten.

De politie heeft recent een geval gehad, waarbij zwaar lichamelijk letsels werden toegebracht (kapverwondingen in het gezicht).

Het gaat in deze om georganiseerde misdaad onder de jongeren. Ze vechten bij de L’ Hermitage Mall, het Essed Stadion en in de omgeving van VOJ-scholen. Op de foto ziet u waarmee deze jeugdigen naar school gaan.

De gebieden die de functionaris aanhaalt, zijn bekend als volksbuurten en risicogebieden. In die gebieden is veelvuldig sprake van criminaliteit en drugsgebruik. Opvoeding, gebroken gezinnen en armoede zijn enkele oorzaken.

Kernvraag is, hoe kiezen wij om hiermee om te gaan?

Veel misdrijven zijn het gevolg van een impulsieve reactie, een ondoordachte daad. Vaak zijn het gebeurtenissen waarbij de dader de gevolgen niet kon inschatten.

Hoe moeten we daar mee omgaan? Moet iemand zwaar gestraft worden omwille van een fout of verdient iedereen een tweede kans? Kiezen we voor de zogenoemde harde aanpak of niet?

Dit is vooral belangrijk in het geval van jeugddelinquentie, waarin de daders hun hele leven nog voor zich hebben liggen en door die ene gebeurtenis misschien alle kansen ontnomen worden.

Wanneer een jongere iets verkeerd doet, worden vaak de ouders verantwoordelijk gehouden. Maar waarom is dit het geval? Zijn jongeren zich niet voldoende bewust van hun daden?

Kunnen ze de gevolgen ervan niet inschatten en ligt de oorzaak van hun twijfelachtig moreel besef bij de opvoeding? Kijken we niet te eenzijdig naar de opvoeding door de verantwoordelijkheid enkel bij de ouders te leggen.

Andere omstandigheden spelen allicht ook een rol in de opvoeding van een kind. En mogen we niet verwachten van jongeren dat zij op een bepaalde leeftijd al de volle verantwoordelijkheid van hun daden kunnen dragen?

Hoort delinquent gedrag onlosmakelijk bij het opgroeien van jongeren? Maakt jeugddelinquentie deel uit van het volwassen worden van jongeren? Is jeugddelinquentie een fenomeen dat verdwijnt naarmate men ouder wordt, of geldt de regel: eens een crimineel, altijd een crimineel?

Feit is dat er werk is aan de winkel, omdat steeds meer jongeren zich schuldig maken aan een vorm van criminaliteit.

UMA Suriname

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Zeer kwalijke zaak dat Surinaams product Borgoe rum wordt gepromoot

Overige berichten