Waarom nog accijnzen op gebotteld water, notabene in USD…?

water 19659 960 720 fles water

INGEZONDEN– Sinds enkele jaren doet onder onze landgenoten een nieuwe lifestyle de ronde: het drinken van gebotteld water.

Hoe meer, hoe beter en je hebt helemaal status als je water in mooie flessen drinkt en dat vooral goed zichtbaar doet. Op een terrasje bijvoorbeeld, of in een chique hotel.

In haast elke winkel kan water in verschillende verpakkingen worden gekocht. Maar deze flesjes worden steeds duurder, helaas.

Hoofdoorzaken zijn de steeds duurder wordende grondstoffen, waaronder de fles, dop en het etiket, alsook de significante toename van de wisselkoers voor de US Dollar. Hiermee dus ook de tot nu toe geheven accijnzen welke zijn gebaseerd op de US Dollar.

We weten allemaal dat we minimaal 2 liter water per dag moeten drinken. Maar alleen het feit dat we dit weten, is niet genoeg om je aan de aanbevolen hoeveelheid water te houden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Suriname is een ziek land dat onder behandeling staat van incompetente misleiders

Koffie, thee, frisdrank en bier wordt ook wel vaak gezien als vocht en feitelijk is dit ook waar. Alleen is dit niet het vocht waar ons lichaam iets mee kan; in tegendeel zelfs.

In 2006 werd de Wet Accijns Alcoholvrije Dranken gewijzigd. Per februari van dat jaar werd accijns geheven op alcoholvrije dranken zoals mineraalwater (natuurlijk en kunstmatig), vruchten- en groentesap, en limonade.

De accijns bedraagt vanaf het begin 2006 US$.0.07 per liter.

Met de unificatie van de wisselkoers op 7 juni 2021, waarbij voor nu de douane koers gesteld is op SRD 21,50 tegenover SRD 14,29 alsook SRD 7,52 respectievelijk in september 2020 en juli 2018 betekent dit een verdrievoudiging van de accijnswaarde in SRD, welke nu moet worden afgedragen.

OOK INTERESSANT
Aanpassing btw-tarief op brandstof uitgesteld na gesprek met vakbonden

Neem bijvoorbeeld een tray water (12 flessen) van 500ml. Bij douane koers toen SRD 7,52 werd SRD 3,16 afgedragen, welke nu op basis van wisselkoers SRD 21.50 gelijk is aan SRD 9,03.

Nog een voorbeeld; een 5 gallon fles water (18.9 liters) zal bij dezelfde wisselkoers van SRD 21,50 een consumentenprijs van ca. SRD 55,00 bereiken, waarbij van het totaalbedrag SRD 28,44 (dus meer dan 50%) moet worden afgedragen als accijns aan de Overheid.

In november 2004 hebben de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) toen onder voorzitterschap van respectievelijk K. Lieuw Kie Song en E. Refos, een schrijven gericht aan president Venetiaan, waarin ze met heldere redenen omkleed vroegen, om de publicatie van de wet aan te houden.

Ze voerden aan dat CARICOM lid landen zoals Jamaica, Barbados en Guyana geen accijns heffen op alcoholvrije dranken en dat Suriname daarin zeer uniek was.

Die brief bleef onbeantwoord en op 15 februari 2006 werd helaas de wijziging op de wet gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Mensen met loszittende tanden en slecht gebit krijgen vaker dementie en hartproblemen

Al jaren wordt gelobbyd om accijns op water af te schaffen. Naar verluidt is men binnen het ministerie van Financiën al eens dat accijns op water wordt afgeschaft, hetgeen wordt toegejuicht door de sector.

OOK INTERESSANT
Amerika begint met tests op anabole steroïden onder SEALs en speciale troepen

Wat is Accijns: Op sommige goederen heft de overheid een soort kostprijsverhogende belasting. Vaak gaat het daarbij om goederen waarvan de overheid het gebruik probeert af te remmen en/of te ontmoedigen, zoals tabak, alcohol en fossiele brandstoffen. (www.financielebegrippen.com / accijns)

Sedert het heffen van accijns op water is de vraag of dit werkelijk moet, gezien water onder de categorie gezonde dranken valt.

Door de toename van de koers van de USD en het heffen van accijns in USD wordt gebottled water steeds duurder en zal het gebruik daarvan verminderen met het gevolg minder inkomsten voor de producenten en toeleveranciers van dit product. Het trekken van de stekker uit de lokale fabrieken is nog slechts een kwestie van tijd.

Verwacht wordt dat de Wet Accijns Alcoholvrije Dranken spoedig onder een vergrootglas wordt geplaatst opdat gezond drinkwater halen uit de winkel, tegen een redelijk betaalbare prijs mogelijk blijft.

Grote vraag is: Waarom wordt accijns geheven op water? Want hoe kan door het heffen van belasting het gebruik van water worden ontmoedigd, beperkt of aan banden gelegd terwijl we allemaal weten dat we niet zonder veilig drinkwater kunnen.

Dhr. Ing. F. L. R. Yang

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]