fbpx

VSB vraagt regering aandacht voor flankerend beleid

GFC NIEUWSREDACTIE- Overwegende dat de regering het noodzakelijk acht het Surinaams bedrijfsleven direct te betrekken bij het regeringsbeleid op diverse vlakken waaronder het veiligheidsbeleid, het IMF-programma, stimulering van ondernemerschap en de productiesectoren en efficiënter uitvoeren van het sociaal programma, is besloten over te gaan tot de installatie van een gemengde werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid.

De president heeft Humphrey Tjin Liep Sjie aangesteld als voorzitter van de werkgroep en drie woordvoerders, VSB ondervoorzitter Mervel Kotzebue namens het bedrijfsleven en de Minister Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie namens de regering.

De VSB-ondervoorzitter richt haar blik op een bijdrage te mogen leveren aan verbetering van de omstandigheden waaronder het bedrijfsleven moet functioneren en samen met de overige belanghebbenden te werken aan sterke fundamenten voor duurzaam ondernemerschap.

OOK INTERESSANT
Newmont Suriname ondersteunt renovatie Multifunctioneel Centrum te Snesiekondre

Kotzebue vroeg aandacht aan de regering voor flankerend beleid waarbij niet alleen voor de overheid inkomsten verhogende maatregelen onder andere in de belastingsfeer centraal staan, maar dat de overheid voldoende aandacht besteed aan een goed en evenwichtig sociaal programma als ook een beleid dat het ondernemerschap juist in deze moeilijke tijd ondersteunt en stimuleert.

Het constant doorvoeren van verzwarende maatregelen richting ondernemerschap maakt het lange termijn functioneren steeds uitdagender.

De werkgroep is per resolutie ingesteld voor een periode van 6 maanden. In die 6 maanden moet de gemengde werkgroep voorstellen aandragen welke direct uitvoerbaar zijn en die in het algemeen eerder genoemde vier punten ten goede komen maar meer in het bijzonder het ondernemersklimaat zullen stimuleren.