Vrouwen in Suriname moeten trouw blijven aan hun man of vriend ondanks armoede

GFC NIEUWSREDACTIE– Vrouwen in Suriname moeten goede normen en waarden in acht nemen en trouw blijven aan hun liefdespartner, ook al leven ze in armoede. Er lijkt een negatieve normverschuiving gaande te zijn in ons land.

Vanwege de economische crisis hebben steeds meer meisjes, maar ook volwassen dames de neiging zich makkelijker open te stellen voor verwerpelijk promiscue gedrag. Het trouw blijven aan de eigen man of vriend wordt voor het creëren van geldelijk gewin terzijde geschoven.

Deze trend in Suriname is zorgelijk.

Dat laat het Kritische Surinaamse VrouwenCollectief (KSVC)aan GFC Nieuws weten.

“Wij krijgen signalen die de indruk wekken dat een groter percentage vrouwen in Suriname voor financieel gewin bereid is hun liefdespartner te bedriegen door in het geniep intieme relaties aan te gaan met andere mannen”.

“Hoewel een groot deel van onze vrouwen loyaal is aan hun partners, lijkt er toch sprake te zijn van een verschuiving. Dit wordt wellicht mede veroorzaakt door de precaire financiële positie van gezinnen en de geringe perspectieven”, stelt het KSVC.

Het conservatieve VrouwenCollectief is van mening dat geldgewin of armoede nooit een reden mag zijn voor vrouwen om ontrouw te zijn aan  hun liefdespartner.