fbpx

Voorwaarden aanvraag en verlenging rijtoestemmingsbewijs aangepast

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Korps Politie Suriname laat weten dat er enkele aanpassingen zijn gepleegd met betrekking tot de voorwaarden en de stukken die overlegd moeten worden bij het indienen van aanvragen, verlenging en overschrijven van een rijstoestemmingsbewijs.

Dit alles geschiedt op de afdeling Rijbewijzen, die gevestigd is op het politiebureau Nieuwe Haven in Paramaribo.

Voorwaarden aanvraag

In het bezit zijn van een (geldig) buitenlands nationaal rijbewijs
Niet in het bezit zijn van een (geldig) internationaal rijbewijs
Legale status van verblijf in Suriname van langer dan 2 weken.

Indien een vakantieganger of een persoon voor zakelijke doeleinden in Suriname is en die kan aantonen dat hij/zij niet langer dan twee weken in het land zal verblijven, mag die met zijn/haar geldig buitenlands nationaal rijbewijs in Suriname rijden. Er is in dit geval geen rijtoestemming, noch een internationaal rijbewijs nodig.

Bij de aanvraag te overleggen

– Originele buitenlands nationaal rijbewijs en kopieën van de voor en achterzijde van het rijbewijs.

– Officiële vertaling van de tekst op het rijbewijs als deze niet in het Nederlands of het Engels is. (let wel: de gehele tekst moet leesbaar / verstaanbaar zijn. Dit kan aangevraagd worden bij een erkend vertaalinstituut en moet voorzien zijn van een stempel en gegevens van het instituut).

– Kwitantie van storting in staatskas (leges). Voor een nieuwe aanvraag Srd 150,- en voor elke verlenging Srd 100,-. (let wel: indien tussen de laatste dag van de bestaande rijtoestemming en de daarop volgende aanvraag 1 week of meer is verstreken, wordt de volgende aanvraag gerekend tot een nieuwe aanvraag).

– Bewijs overleggen omtrent de legale status van verblijf. (kopie uit het paspoort van de pagina met de persoonsgegevens en de pagina met de stempel van legale binnenkomst en duur van het verblijf. Het originele paspoort moet ook overlegd worden bij de aanvraag).

OOK INTERESSANT
Familie Habib uit Nederland zorgt voor honderden warme maaltijden behoeftige burgers

De rijtoestemming wordt verleend voor de duur van het legaal verblijf ten tijde van de aanvraag en overeenkomstig de duur van de geldigheid van het buitenlands nationaal rijbewijs, doch voor een periode van ten hoogste 1 jaar.

Afhandelingskosten van SRD 350,- moeten voldoen worden bij de aanvraag.

Bij afhalen moet de aanvrager het buitenlands nationaal rijbewijs en de kwitantie van de betaalde afhandelingskosten overleggen.

De kopieën moeten volgens het KPS duidelijk leesbaar zijn.

Verlening

– Kwitantie van storting in staatskas van SRD 100,-.
– Kopie van de vorige verkregen rijtoestemming (voor- en achterkant).
– Afhandelingskosten van Srd 350,- te voldoen bij de aanvraag.
– Bij afhalen, het buitenlands nationaal rijbewijs en kwitantie van de afhandelingskosten overleggen.

De aanvraag voor verlenging, moet binnen 1 week na het verlopen van de geldigheidsduur van het laatste bewijs, gedaan te worden.

Overschrijving rij-en toestemmingsbewijs naar Surinaams rijbewijs

De aanvrager moet bewijs leveren dat hij reeds drie jaren (onafgebroken) rij toestemming heeft verkregen.
Overleggen van een geneeskundige verklaring welke op de dag van de aanvraag niet ouder is dan veertien dagen.
Kwitantie van storting in staatskas van SRD 250,-.

Een echtheidsverklaring van het buitenlands nationaal rijbewijs, te verkrijgen in het land van afgifte of diens ambassade.

Een officiële vertaling van de tekst op het rijbewijs als deze niet in het Nederlands of het Engels is. De gehele tekst moet leesbaar / verstaanbaar zijn. Dit kan aangevraagd worden bij een erkend vertaalinstituut en moet voorzien zijn van een stempel en gegevens van het instituut).

Een uittreksel uit het bevolkingsregister van Suriname. De aanvrager moet ingeschreven zijn bij CBB en beschikken over een identiteitskaart.

Afhandelingskosten van SRD 250,-. te voldoen bij het afhalen.