fbpx

Voorlichtingssessie over prostaatkanker aan militairen

GFC NIEUWSREDACTIE- Veel Surinaamse mannen hebben te maken met prostaatklachten, maar ze gaan te laat voor onderzoek en behandeling naar de uroloog.

Zeker bij prostaatkanker kan tijdig onderzoek een heleboel narigheid voorkomen. De Prostaatkanker Stichting Suriname (PKSS) wilt daarom met voorlichtingsbijeenkomsten prostaatkanker uit de taboesfeer halen en de bewustwording over deze vorm van kanker vergroten.

In het kader hiervan hield de PKSS een voorlichtingsbijeenkomst voor de studenten van het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO).

De prostaat is een klier in het mannelijke lichaam, die een belangrijke rol speelt bij de voortplanting. Bij de ouder wordende man wordt de prostaat onder invloed van hormonale veranderingen groter. De prostaat sluit dan steeds nauwer om de plasbuis bij de man, waardoor deze in de verdrukking kan komen. Een vergroeide prostaat kan leiden tot plasklachten.

Afhankelijk van de ernst kunnen de klachten behandeld worden met medicijnen of, bij onvoldoende resultaat, door middel van een operatie. Een tweede probleem van de prostaat is het mogelijk optreden van prostaatkanker.

BEKIJK OOK
Gevechtsspecialisten Korps Speciale Troepen scherpen vaardigheden aan

Prostaatkanker is een kwaadaardige vergroting van de prostaat en komt vaker voor bij mannen op oudere leeftijd. Prostaatkanker leidt in het beginstadium zelden tot klachten, maar kan op den duur wel uitzaaien naar de botten of de lymfeklieren. Prostaatkanker kan vroegtijdig worden opgespoord door middel van labonderzoek, lichamelijk onderzoek en echo van de prostaat.

De PKSS adviseert vooral aan mannen boven de 45 jaar om extra alert te zijn en bij het herkennen van symptomen direct de huisarts te raadplegen. Ook de vrouw als partner van de man speelt een belangrijke rol hierin.

De informatiesessie van de PKSS is verzorgd door de ervaringsdeskundigen Chas Warning, Robby Graanoogst en Frans Eersteling.