fbpx

Volksgezondheid intensief bezig met voorbereidingen voor opstart Marwina Ziekenhuis

GFC NIEUWSREDACTIE- Pierre Bourguignon, de nieuwe Country Manager van Agence française de développement (AFD), heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid van Suriname.

Via het ministerie van Volksgezondheid loopt er een lening bij AFD voor wat betreft de operationalisering van het Marwina Ziekenhuis. Dit is onder andere, één van de aandachtspunten welke is besproken bij het bezoek.

Reeds geruime tijd was het niet meer mogelijk om dit project uit te voeren vanwege financiële onderhandelingen. Intussen heeft er schuldherschikking met de Paris Club, waar AFD onderdeel van is, plaatsgevonden en zal het binnenkort weer mogelijk zijn voor het ministerie om het Marwina Ziekenhuis te operationaliseren.

BEKIJK OOK
Asabina blijft tot na verkiezingen 2025 politieke kar BEP trekken

In de maand januari 2023 zal er een gesprek komen tussen het ministerie en AFD om het plan uit te werken voor de operationalisering van het Marwina Ziekenhuis. De operationalisering zal gefaseerd plaatsvinden en dit zal ook opgenomen worden in het plan.

In fase 1 zal gewerkt worden aan het zo snel als mogelijk tot stand komen van een goed draaiende spoedafdeling, apotheek en radiologie afdeling. Ook het opzetten van een goede ambulancedienst zal aan de orde komen in deze fase.

In fase 2 zal er gewerkt worden aan het organiseren van specialistische missies en het aantrekken van specialistisch kader voor het ziekenhuis.