fbpx

VMS trekt weer aan de bel: situatie in onze gezondheidszorg steeds nijpender

GFC NIEUWSREDACTIE- De Sectie Medisch Specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) uit haar bezorgdheid over de steeds nijpender wordende situatie in onze gezondheidszorg in het land.

Door ernstige tekorten brokkelt de eerder moeizaam opgebouwde zorgkwaliteit in een rap tempo verder af.

Er is sprake van een massale uittocht van gekwalificeerd kader dat door sterk ontwaarde salarissen niet langer in staat is een normaal bestaan te leiden.

Het gaat hier niet slechts om medisch specialisten van wie reeds tientallen hun heil inmiddels in het buitenland hebben gezocht en nog velen helaas zullen volgen, maar ook onder meer IC- personeel, verpleegkundigen, OK- personeel en laboranten, op wie in de piek van de heersende pandemie een enorm zware wissel getrokken is en nog steeds wordt.

Ook ziekenhuizen zijn in zwaar weer terecht gekomen doordat er tal van ingrepen, zoals openhartoperaties, ver beneden de kostprijs moeten worden uitgevoerd, en het recent verhoogde ligdagtarief nog steeds een fractie is van de reële kostprijs.

Hiervoor kan volstrekt geen behoorlijke gezondheidszorg geleverd worden!

OOK INTERESSANT
Suriname op 111e Internationale Arbeidsconferentie

De Sectie Medisch Specialisten van de VMS is sinds maandag in actie en zegt het te betreuren het dat het zover heeft moeten komen, maar ziet geen andere mogelijkheid dan tot acties over te gaan.

“Wij zijn de enige beroepsgroep die zo lang heeft gewacht op aanpassing van onze tarieven, steeds rekening gehouden hebbend met de financieel-economische situatie in den lande, maar nu is de rek er volledig uit. Het enige dat wij vragen, is: nakoming van de door de (voltallige) directie van het SZF gemaakte afspraken!”

De Sectie Medisch Specialisten heeft thans helaas geen andere keuze meer, de situatie is nu voor ons onhoudbaar.

Zij vraagt hiervoor dan ook begrip van de gemeenschap, met name ook van de SZF-verzekerden en hoopt op een spoedige oplossing van het probleem, dat er naar onze mening niet eens had behoeven te zijn, te meer daar de oorzaak niet bij onze Sectie doch elders ligt.