fbpx

VIDS wijst uitnodiging Nederlandse kabinet af

GFC NIEUWSREDACTIE- De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) is niet ingegaan op de uitnodiging van de vandaag gehouden bijeenkomst over de Nederlandse Kabinetsreactie op het rapport “Ketenen van het Verleden” van de Dialooggroep Slavernijverleden.

De Nederlandse premier Mark Rutte heeft daarbij virtueel zijn excuses aangeboden voor het slavernijverleden. “Wij gaan niet lichtvaardig om met dergelijke diepgaande onderwerpen en zullen daarom niet ingaan op uw uitnodiging, teneinde zelfs maar enige schijn van ondersteuning of acceptatie van dit initiatief te vermijden, op dit moment waarop we geen of onvoldoende informatie hebben of, en hoe, we daaraan willen en kunnen meedoen”, reageert VIDS in een brief op de uitnodiging van het Nederlandse kabinet.

Het orgaan van het traditioneel gezag van alle Inheemse volken en dorpen in Suriname heeft de uitnodiging op 16 december ontvangen.

VIDS wijst erop dat voor Inheemse volken de “ketenen van het verleden” heel veel dieper, breder en verder in de tijd zijn dan alleen slavernij.

“Het gaat terug naar de koloniale bezetting en toe-eigening van onze collectieve grondgebieden, gepaard gaande met misdaden tegen de mensheid waaronder slavernij, genocide en etnocide, systematische en wetsmatige discriminatie en marginalisatie, gedwongen culturele assimilatie, wegdragen van cultureel erfgoed, milieuvernietiging en nog veel meer”, onderstreept VIDS.

De kans om historisch onrecht enigszins recht te zetten is volgens VIDS niet aangegrepen bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, maar integendeel is het grondgebied van Suriname in zijn geheel aan de nieuwe machthebbers overgedragen zonder enige consideratie voor de collectieve rechten van de Inheemse volken.

VIDS is het orgaan van het traditioneel gezag van alle Inheemse volken en dorpen in Suriname en legitieme vertegenwoordiger van de Inheemse volken in Suriname.

Hoewel de naam “vereniging” westers klinkt, is VIDS geen NGO, maar een traditioneel gezagsorgaan dat functioneert met inachtneming van Inheemse tradities en culturen.

BEKIJK OOK
Onderwijs als voorwaarde voor kwalitatieve jeugdparticipatie

Eén daarvan is dat VIDS geen verstrekkende posities/standpunten of besluiten binnenskamers of binnen enkele uren/dagen kunnen nemen, maar daarvoor terug moet naar de gemeenschappen voor consultatie, input en feedback.

Het geven van goedkeuring aan een zwaarwichtig besluit geschiedt volgens cultuurgebonden processen van free, prior and informed consent (FPIC), een vrijwillig en weloverwogen besluit op grond van vooraf verkregen, volledige informatie.

“We vermelden dit aangezien het onzes inziens in deze gaat om een verstrekkende aangelegenheid, waarover we niet eerder geïnformeerd of benaderd zijn geworden, behalve de informatie in uw uitnodiging die overigens niet aangeeft welk proces uw regering precies wilt opstarten en welke dialoog u wilt aangaan, met welke doelen en volgens welke uitgangspunten. We hebben geen contact gehad met de “Dialooggroep Slavernijverleden” noch enige andere actor op dit gebied, en we worden ook niet vertegenwoordigd door enige persoon of organisatie die zich hiermee bezighoudt”, staat verder in de brief van VIDS.

Het orgaan van het traditioneel gezag van alle Inheemse Volken in Suriname geeft verder aan dat het geenszins betekent dat VIDS niet openstaat voor dialoog, integendeel.

“We stellen de wellicht goedbedoelde intentie van uw regering op prijs, en zijn gaarne bereid om op basis van gelijkwaardig partnerschap en volledige informatie daar verdere invulling aan te geven. We zouden ook de mogelijkheid op prijs stellen om een kennismakingsbezoek bij u af te leggen zoals wij dat in het verleden gedaan hebben bij vorige Nederlandse ambassadeurs, om een toelichting te geven over VIDS en ons werk.”

De volledige brief is hier na te lezen.