fbpx

VIDS spreekt zich uit over effecten klimaatverandering en bescherming Inheemse gebieden

GFC NIEUWSREDACTIE- Op de achtste VIDS-conferentie te Washabo is ook gesproken over de huidige ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en de maatregelen die daartegen worden ondernomen, alsook op het gebied van duurzame energie.

“Wij als Inheemse volken worden op allerlei manieren het hardst getroffen door klimaatverandering, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid van seizoenen, overstromingen, erosie, droogte, bosbranden en nog veel meer.

Tegelijkertijd zijn de grondgebieden der Inheemse volken wereldwijd het best beschermd gebleven dankzij onze duurzame leefwijze in harmonie met, en respect voor, de natuur”, staat in de slotresolutie van de achtste VIDS-conferentie.

VIDS heeft besloten om regionale studies te doen naar de effecten van klimaatverandering, voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit, die adequate opties kunnen geven voor klimaatcrisismitigatie en -adaptatie en voor duurzame hernieuwbare energie en alternatieve landbouwmethoden en/of -producten die passend zijn voor onze gemeenschappen.

Verder inclusiviteit, effectieve participatie, inspraak en FPIC te eisen bij elk beleid, besluit en/of project, inclusief carbonprojecten, carbonopslagmetingen of commercialisering, die op enigerlei wijze van invloed zijn, of betrekking hebben op onze voorouderlijke bossen en wateren, conform de internationaal erkende rechten als Inheemse volken.

BEKIJK OOK
Marciano Armaketo beëdigd tot Spaanse tolk

Ook dient worden bevorderd duurzaam behoud en benutting van onze bossen, inclusief middels het gebruik van etnobotanische, non-timber forest products en met gebruikmaking, behoud en bescherming van de eeuwenoude, collectieve traditionele kennis.

Met deze achtergrond moet gewerkt worden aan andere milieuaspecten die van cruciale invloed zijn op Inheemse gemeenschappen, zoals het garanderen van schoon drinkwater, tegengaan van milieuvervuiling door onder andere kwik en plastic en afvalscheiding.

Eveneens werken aan controle en monitoring van gebieden, in het bijzonder met betrekking tot illegale en overmatige houtkap en mijnbouw. Daarnaast inclusiviteit, effectieve participatie en inspraak in beleid en maatregelen in het kader van rampenbeheersing en noodhulp.