fbpx

Vicepresident Suriname pleegt inbreuk op gezag politie

INGEZONDEN– Een incident waarbij een agent van politie door een protesterende burger werd getrapt, gaat sinds donderdag viraal op social media.

Verhitte familieleden en buurbewoners hadden een zeer belangrijke kruising gebarricadeerd en autobanden op de weg te Paranam in brand gestoken.

De mensen waren boos, omdat een onschuldige burger die in augustus 2021 was neergeschoten door de politie, donderdagochtend in het ziekenhuis kwam te overlijden.

De familie en anderen geven de politie de schuld van het overlijden van de man. Op grond hiervan is besloten om wraak te nemen door de weg te barricaderen.

Diverse politie-eenheden togen naar Paranam in het gebied dat bekend staat als Jamaica om de orde te handhaven, nadat het de plaatselijke politie en het districtscommissariaat niet lukten om de demonstranten zo ver te krijgen de barricade op te heffen.

Ten eerste betreur ik het ten zeerste dat het slachtoffer is komen te overlijden en wens ik de familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte op.

Ik hoop van harte dat de regering, c.q. de overheid de familie niet alleen financieel tegemoetkomt, maar ook inkomt met psychische behandeling om het trauma en leed te verwerken.

Toch wil ik deze zaak nuchter bekijken en ontkom ik er niet aan om de handelingen af te keuren. Wij leven in een democratische rechtstaat en dient eenieder zich ook te houden aan wet en recht, dus ook de Marrongemeenschap.

BEKIJK OOK
Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness ziet levenslicht

Het is daarom zeer betreurenswaardig dat de vicepresident het geweld goedkeurt in plaats van corrigerend op te treden.

Uit interviews blijkt dat de vicepresident het optreden van de politie bekritiseert en de handelingen van de mensen door de weg te barricaderen en autobanden in brand te steken op de openbare weg goedpraat.

De vicepresident is van mening dat de mensen de ruimte moesten krijgen om hun boosheid te uiten, omdat iemand van hun is ‘gedood door de staat’.

En alsof dat niet genoeg is, stond hij erop dat de mannen, waaronder een demonstrant die trapte op een agent, onmiddellijk werd vrijgelaten.

De afgelopen dagen zijn wij veelvuldig geconfronteerd met onbeschofte burgers die het gezag van politie niet meer erkennen en nu doet de vicepresident een schepje bovenop door opdracht te geven om personen die strafbare handelingen plegen en zich keren tegen het wettig gezag heen te zenden zonder stil te staan bij de consequenties van zijn handelingen.

De vicepresident mist elke bevoegdheid om zich te mengen in een politieoptreden c.q. onderzoek. In Suriname kennen wij een scheiding van machten en dient de vp dat te weten.

Door zijn publieke ondermijning van het politiegezag creëert hij anarchie binnen de samenleving en zal iemand hem daarop moeten aanspreken.

J. Boendhie

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud