fbpx

VHP: Mensenrechten moeten gewaarborgd blijven

INGEZONDEN– Om de rechten en vrijheden van ieder mens te beschermen, werd op 10 december 1948, het historische document Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) opgesteld.

De UVRM is de eerste internationale overeenkomst over de basisprincipes van mensenrechten. De UVRM is ondertekend door alle 192 leden van de Verenigde Naties.

De basisrechten van elk individu, vanaf zijn geboorte tot zijn dood, worden mensenrechten genoemd. Mensenrechten moeten gewaarborgd blijven.

Ieder mens heeft recht op deze rechten, ongeacht hun geloof, nationaliteit, huidskleur, geslacht, religie, overtuiging of sociale status. De zorg voor het behoud en de bevordering van mensenrechten en fundamentele vrijheden staat centraal bij de VHP.

De VHP streeft altijd ernaar, de mensenrechten te handhaven en de waardigheid van de menselijke persoonlijkheid te beschermen.

Fundamentele mensenrechten zijn eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen: “vrijheid van meningsuiting en vrije pers; vrijheid van religie en aanbidding; vrijheid van vergadering en vrijheid van vreedzame demonstratie.”

Het is de overtuiging van de VHP en we zijn er zeker van dat het ook de uwe is dat de strijd voor democratie, mensenrechten en vrijheid van eminent belang is. Het behoud ervan is essentieel om de vrede en veiligheid te handhaven. Het is onze collectieve plicht om te blijven streven naar een wereld waarin fundamentele vrijheden gewaarborgd blijven.

BEKIJK OOK
Hoeveelheid cocaïne en illegale sigaretten aangetroffen in woning

Veel te veel mensen over de hele wereld worden nog steeds hun mensenrechten en fundamentele vrijheden ontzegd. De VHP werkt eraan om een einde te maken aan discriminatie en andere vormen van schending van mensenrechten. Samen met de regering plegen we als partij inspanningen om de wereld van geweld, racisme, onderdrukking en haat te bevrijden.

Onze relaties met elkaar, persoon tot persoon, natie tot natie worden niet bepaald door onze verschillen, maar door ons gedeelde geloof in de idealen die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Laten we samen blijven streven naar het uitbannen van alle vormen van onrecht en het bevorderen van waardigheid, menselijkheid en respect over de hele wereld.

Mensenrechten kunnen niet worden gegarandeerd in een samenleving waar de instituten zwak zijn, deze instituten moeten weer versterkt worden. We moeten als land open en bereid zijn om de tekortkomingen en schendingen op het gebied van mensenrechten te erkennen. Zonder trouw te zijn aan de aard en omvang van het probleem, kan er geen effectieve en duurzame oplossing zijn.

VHP