Veterinaire Dienst LVV voert pilotproject bij grensposten uit, heeft niet te maken met uitbraak vogelgriepvirus

oornummeren runderen veeteelt koe rund

GFC NIEUWSREDACTIE- De Veterinaire Dienst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname is bezig met een pilotproject bij de grensposten in het westen en oosten.

“Het is een pilotproject van de veterinaire inspecteurs op de grensposten. Deze controle heeft niets te maken met de vogelgriepvirusuitbraak in de EU en de Verenigde Staten van Amerika. Wij zijn bezig om nieuwe veterinaire inspecteurs op te leiden,” zegt waarnemend onderdirecteur Faizel Wilnis van de Veterinaire Dienst.

Tijdens dit pilotproject wordt gekeken naar de wijze waarop bepaalde dierlijke producten, zoals vlees, eieren, melk, melkpoeder en andere dierlijke producten worden getransporteerd vanuit het buitenland in Suriname.

“Tegelijkertijd zijn we bezig met een bewustwordingscampagne om erop te wijzen dat deze producten niet zomaar in het land gebracht mogen worden, maar dat er vergunningen vereist zijn. We leggen tijdens dit project ook de nadruk op het voedselveiligheidsaspect, waarbij rekening gehouden moet worden met de temperatuur voor bepaalde producten.”

OOK INTERESSANT
Benaming sojamelk, amandelmelk of havermelk in de toekomst mogelijk verboden

Wilnis benadrukt dat dit project niets te maken heeft met het vogelgriepvirus. “Het vogelgriepvirus wordt beleidsmatig aangepakt, dus dit project heeft daar niets mee te maken.”