Verhoging ambtenarenloon in 2018 niet evenredig

GFC NIEUWSREDACTIE- De laatste verhogingen van het ambtenarenloon in 2018, waren niet evenredig en moeten rechtgetrokken worden.

Dit is het standpunt van enkele vakbonden, die gister een persconferentie hebben belegd. David Bakker, voorzitter van de Bond van Milieu-inspecteurs, gaf aan dat de verhoudingen bij de loonsverhoging niet kloppen.

De relatief kleine vakbonden hebben het probleem besproken met de vakcentrale. Deze overkoepelende organisaties hebben reeds met de regering om de tafel gezeten. Echter, dat gesprek heeft volgens Bakker geen resultaten opgeleverd.

Michael Miskin van CLO- Collectief beaamt dat zaken niet juist zijn verlopen tijdens de laatste loonaanpassingen. Volgens hem is het de bedoeling om deze procentuele correcties te plegen bij de volgende loonronde.

BEKIJK OOK: Huidige minimumuurlonen achterhaald en belachelijk!

Overige berichten