LVV-minister belooft oplossing problemen vissersdorp Boskamp

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien, heeft in het weekend samen met de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, een bezoek gebracht aan het vissersdorp Boskamp.

De vissers te Boskamp kampen al enige tijd met problemen aangaande de visserij. Dit hebben zij kenbaar gemaakt aan de districtscommissaris.

Er heeft in april een vergadering plaatsgevonden met de districtscommissaris, de onderdirecteur van Visserij en de Directeur van Kustwacht Suriname. Waarbij de problemen werden aangehoord en gerapporteerd aan de minister.

Vandaag is er in dit kader een vervolg vergadering geweest met de vissers en de minister.

OOK INTERESSANT
Santokhi eerste Surinaamse staatshoofd bij business event AS/COA

De problemen waarmee de vissers te kampen hebben zijn o.a.:

– ontevredenheid over visvergunningen
– “Njawarie” en “Jagie” boten.
– gebruik van “verboden” netten onder de vissers
– illegale vissers vanuit Guyana die tot aan de monding van de Coppenamerivier komen om te vissen
– vernielingen aan fuiken van de fuikhouders
– ontevredenheid over de belofte van de President van Suriname, aan de President van Guyana voor 150 visvergunningen
– weinig tot geen controle over water zijnens de politie de Kustwacht

Tijdens de vergadering zijn de problemen wederom aangekaart bij de minister door de vissers. De bewindsman gaf aan dat de problemen in de sector bekend zijn bij hem, dit omdat hij zelf uit die branche komt.

OOK INTERESSANT
Man probeert ex-vrouw onder bedreiging van dolkmes te ontvoeren

Deze problemen hebben een historie, omdat het nooit structureel is aangepakt. “Maar daarin gaat er nu verandering komen, omdat zaken hard aangepakt zullen worden. Njawarie gaat hard aangepakt worden,” aldus de minister.

Ook ging de minister in op het problematiek illegale vissers uit Guyana en dat er goede afspraken gemaakt zal worden met Kustwacht Suriname.

De ontevredenheid over de visvergunningen heeft de minister aangegeven dit met zijn staf te bespreken.