Vereniging Pluimveehouders moe van problemen, leden riskeren faillissement

failliet crisis

GFC NIEUWSREDACTIE- De Coöperatieve Vereniging Pluimveehouders Suriname (CVPS) is misnoegd dat er de laatste tijd steeds problemen zijn met voer en vanaf 2022 ook met de import van broedeieren en is deze ontwikkeling funest voor de sector.

“Natuurlijk weten wij allen dat het besmettingsgevaar van de pandemie op werkers/vervoerders wereldwijd de transport van goederen heeft bemoeilijkt zo ook het vervoer ervan”.

“En dat daarnaast ook aardolie alsmede de problematiek rondom de containers met nu daarbovenop de invasie in Oekraïne alsmede de vogelgriep er zorg voor dragen dat de prijzen van alles verder de lucht ingaan. Dus enerzijds begrijpelijk”, zegt de organisatie in een bericht.

Maar aan de andere zijde gaat, ondanks de vele besprekingen en oplossingsmodellen die de CVPS met de overheid en andere stakeholders in deze sector heeft bediscussieerd, het toch bergafwaarts met de sector althans als het gaat om de micro, kleine en middelgrote kippenkwekers.

“Van de grote en megakwekers vernemen wij helaas niets dus concluderen wij dat het hen wel goed gaat, zeker als er prijsverhogingen zullen ontstaan in de sector.”

OOK INTERESSANT
President Santokhi benadrukt investering in gezondheidszorg tijdens jaarrede

Wat er ook mag gebeuren in deze sector, hatcheries, voerfabrikanten en grote kwekers schijnen volgens de CVPS geen last te hebben van verliezen. Het is alleen de samenleving die gebukt gaat onder de vele prijsverhogingen van alles en de leden van CVPS die last hebben van hetgeen dat zich thans manifesteert in de pluimveesector.

Voor het moment zijn de leden die nog niet failliet zijn gegaan of anderen die even de kat uit de boom kijken voor een nieuwe inzet, blij dat er het afgelopen weekend weer een boot met soja is aangemeerd bij de steiger van de Molen N.V.

“We hopen dat de veevoerfabrikanten dan volop zullen kunnen produceren zodat alle kwekers weer over voldoende kwaliteitsvoer kunnen beschikken tegen een redelijk vastgestelde prijs, ook voor eenieder. De nadruk is dus steeds voor elke kweker hoe klein die ook moge zijn”.

De CVPS kan zich niet voorstellen dat er geen continuïteit van broedeieren en voer kan zijn behalve in force majeure gevallen. Nog erger, straks zal een importeur ook uitvallen wat de zaak nog grimmiger zal maken.

OOK INTERESSANT
Twee landingsbanen onklaar gemaakt door NL en JIT

De organisatie wijst er nogmaals op dat grootscheepse schaarste en overschotten killing zijn voor de sector maar ook voor de consument, vooral als schaarste optreedt. Er eerder al aangegeven hoe die enigszins opgelost zouden kunnen worden.

“We hebben evenals de rijstsector ook op tafel Het Voorstel Productschap Pluimveevlees en Eieren (38 pagina’s) die met wat aanpassingen gelijk tot uitvoering gebracht kan worden indien de overheid en de overige stakeholders dit daadwerkelijk willen”.

“Ook de besluitenlijst (4 pagina’s) die in 2021 is geproduceerd door De Presidentiële Commissie Pluimvee van hoe de pluimveesector gezond gemaakt zou kunnen worden is niet tot uitvoering gebracht”.

Hoe wil men dan de backbone van de economie, de kleine en middelgrote ondernemers zoals, IMF, de Wereldbank, de IDB, de president en de minister van LVV ons steeds weer opspelden te zijn, daadwerkelijk helpen,” vraagt de CVPS zich af.