fbpx

Verdiepen samenwerking met Nederland kan leiden tot arbeidsplaatsen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het verdiepen van de samenwerking tussen Suriname en Nederland kan leiden tot het scheppen van arbeidsplaatsen.

Zo stelt de Surinaamse ambassadeur voor het Koninkrijk der Nederlanden, Rajendre Khargi. Hij zegt dat er een breed pakket van onderwerpen is waarop beide landen de samenwerking kunnen verbreden. De diplomaat noemt onderwijs, economische zaken, techniek en klimaatverandering als terrein waarop er nog dieper met elkaar kan worden samengegaan.

“Ik denk dat er een breed pakket van onderwerpen is waarop Nederland en Suriname de samenwerking kunnen verdiepen en ook arbeidsplaatsen kunnen scheppen”, aldus Khargi. Hij is van mening dat binnen de relatie in feite alle gebieden waarop er reeds wordt samengewerkt prioriteit genieten.

Gedurende het bezoek van premier Mark Rutte zal er samen met de Nederlandse regeringsleider worden nagegaan hoe vooral de handelsrelatie met het Europese land alsook de economische betrekkingen verstevigd kunnen worden.

Ook zal van gedachten worden gewisseld over het aantrekken en makkelijker maken van investeringen in Suriname. Op die manier zal ook de economie in Suriname weer aan de praat gekregen moeten worden.

Khargi merkt op dat de band tussen de twee landen na het bezoek van president Santokhi in 2021 aan Nederland hechter is geworden, waarbij het aantal samenwerkingsterreinen is verdiept. Op het gebied van de financiële en monetaire samenwerking is er heel veel samengedaan.

BEKIJK OOK
Defensie is ex-militairen niet vergeten

Nederland heeft op de achtergrond een belangrijke rol gespeeld bij de onderhandelingen met internationale organisaties zoals het IMF en crediteuren. Daar waar nodig heeft het land gepleit en diplomatieke stappen ondernomen in het belang van Suriname.

In de voorbereiding op het bezoek van Rutte aan Suriname is er volgens Khargi vooral gefocust op het uitbreiden van de samenwerkingsrelatie die was ontstaan na het aantreden van de nieuwe regering in Suriname. De samenwerking richtte zich voornamelijk op financiën, gezondheidszorg, defensie en landbouw maar thans wordt nagegaan deze uit te breiden met handel, economie, klimaatverandering.

“Dus we proberen die samenwerking te verbreden en waar die al bestaat te verdiepen”, aldus Khargi. Hij merkt op dat Suriname en Nederland niet alleen een gedeeld verleden hebben, maar ook een gedeelde toekomst. “Ik denk dat die toekomst op vele terreinen verder verdiept kan worden, ook omdat de we aan beide kanten van de oceaan grote aantallen Surinamers hebben wonen.”