fbpx

Verdere verdieping vaargeul vereist voor Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Verschillende stakeholders hebben de koppen bij elkaar gestoken in het kader van het verder verdiepen van de vaargeul in de Surinamerivier.

Tijdens een workshop is gesproken over de noodzaak voor verdere verdieping en de voordelen die daarmee gepaard gaan. De workshop is bedoeld om stakeholders te informeren over de op handen zijnde baggerwerkzaamheden, toekomstplannen op dit gebied en om de behoefte vanuit de maritieme sector vast te stellen.

In maart 2022 hebben baggermaatschappijen Boskalis De Boer een diepte bereikt van 4.5 meter. De werkzaamheden zijn uitgevoerd vanaf de territoriale wateren over een strekking van 68 kilometer tot en met Domburg. Momenteel is het proces voor aanbesteding gaande om de vaargeul ingaande december 2022 te verdiepen naar 5.5 meter.

Indien Suriname optimaal wenst te profiteren van de economische voordelen is verdere verdieping van de vaargeul van de Surinamerivier vereist. Dit hebben verschillende overheidsvertegenwoordigers benadrukt tijdens een workshop in het kader van baggerwerkzaamheden op de Surinamerivier.

Michel Amafo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), heeft tijdens zijn presentatie aangegeven dat bedrijven die actief zijn in de olie- en gasindustrie in Suriname, een diepere vaargeul voor hun schepen behoeven. Simultaan met de volgende fase van baggeren zal er wetenschappelijk onderzoek verricht moeten worden om na te gaan welke diepte verantwoord is.

Er zal ook nagegaan wat de sociaal maatschappelijke impact daarvan zal zijn op de samenleving, bijvoorbeeld de vissers. Daarnaast zal nagegaan worden wat de effecten zullen zijn op het milieu.

BEKIJK OOK
Chivano Anakaba gezocht in cold case

De MAS-directeur benadrukt dat het baggeren bedoeld is om de economie van Suriname duurzaam te stimuleren, wanneer het aankomt op de in en uitvoer van goederen. Met het uitdiepen van de vaargeul kunnen schepen hun laadvermogen verruimen en kunnen nog meer grote schepen Suriname aandoen. Het uitdiepen is een van de randvoorwaarden om meer investeerders te trekken naar Suriname.

Met de uitbaggering tot een diepte van 4.5 meter is de maximale invaardiepte bij vloed 7.3 meter. In de nog te komen fase voor uitbaggering tot 5.5 meter zal de maximale invaardiepte op 8.3 meter komen. De directeur zegt dat het de bedoeling is van de workshop om vast te stellen wat de volgende baggerdiepte zal moeten worden.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, noemt de presentatie overduidelijk. “Bij dit project is er sprake van een perfecte PPP, daar de baggeraar het project vooraf financiert. De gebruikers betalen voor het gebruik van de vaargeul en daarmee worden de investeerders terugbetaald. De overheid komt nauwelijks in,” aldus de bewindsman.

Daarnaast is ook een consortium van lokale banken ingekomen met aanvullende financiering. Dit omdat het baggermateriaal bijkans tweemaal meer was, dan in eerste instantie vastgesteld. Voor de volgende fase die in december van start zal gaan zullen lokale banken inkomen met de volledige voorfinanciering.