Vanaf januari tenminste 1 suïcidegeval wekelijks in Nickerie

sling 1222466 1280

GFC NIEUWSREDACTIE- Het aantal suïcidegevallen in Nickerie vertoont sinds begin januari wederom een stijgende trend.

Wekelijks noteert het district minstens 1 geval van zelfdoding.

In dit kader heeft het ministerie van Volksgezondheid, met name de afdeling Non-Communicable Diseases en Mental Health op het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), in samenwerking met de Pan-American Health Organization (PAHO), van 31 mei tot en met 2 juni 2022 een driedaagse Suïcide Preventie-training verzorgd in Nickerie.

De participanten waren eerstelijnszorgverleners van RGD, MMC, leerkrachten en diverse sleutelpersonen (counselors, maatschappelijk werkers, zorgleraren, etc) ter preventie en reductie van het suïcide fenomeen in het district.

De training bestond uit 7 modules waaronder: inleiding tot zelfbeschadiging/suïcide, vragen over zelfbeschadiging/suïcide, communicatievaardigheden, beoordeling van zelfbeschadiging/suïcide, begeleiding, follow-up en suïcidepreventiestrategieën. Gezien de ernst van de situatie in Nickerie is met de participanten gebrainstormd over de knelpunten die in Nickerie op de voorgrond treden en de mogelijke interventies die gekoppeld kunnen worden.

De training werd afgesloten met een toets voor het behalen van een certificaat.

OOK INTERESSANT
Santokhi na goedkeuring 3e tranche IMF: Doorzetten en hard werk worden beloond

Vermeldenswaard is dat de training (vertaald naar het NL) online te volgen is via de PAHO-virtual campus (Self learning courses), https://www.campusvirtualsp.org/en/courses/self-learning.