Unieke leergang Governance geïntroduceerd in Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Academie voor Leadership in Nederland en de in Suriname gevestigde GetSkilled kondigen met veel enthousiasme de introductie aan van een unieke leergang over Governance in Suriname.

Deze op maat gemaakte leergang is speciaal ontwikkeld om professionals uit verschillende sectoren te voorzien van essentiële kennis en vaardigheden op het gebied van Governance, met als doel het bevorderen van effectief bestuur en leiderschap in het land. De leergang is bedoeld voor zowel bestuurders als commissarissen.

Nieuwe perspectieven op Governance in Suriname

Suriname, als een land met een rijke geschiedenis en culturele diversiteit, waar organisaties zijn gevestigd die allemaal staan voor dezelfde uitdagingen als organisaties in andere landen.

Internationaal gezien is er op het gebied van Governance & compliance de afgelopen 20 jaar veel gebeurd. Deze ontwikkelingen moeten ook hun doorvertaling krijgen naar Surinaamse organisaties, wil men kunnen aansluiten bij het internationale bedrijfsleven.

Kenmerken van de leergang Governance

De leergang Governance in Suriname is ontworpen met het oog op de specifieke behoeften van het land en biedt een breed scala aan onderwerpen en modules die internationaal gemeengoed zijn, waaronder:

o Inleiding tot Good Governance:
Een overzicht van Governance-concepten, -praktijken en -modellen, specifiek afgestemd op de Surinaamse context.

OOK INTERESSANT
Financiële stress bij Surinaamse moeders tijdens 'back-to-school' periode

o Toezichtsvisie en toezicht houden: Wat zijn de accenten van toezicht en wat betekent dit voor de verhouding tussen commissaris en bestuur.Reflectie en opstellen toezichtsvisie voor uw eigen organisatie.

o Stakeholders en rollen: Hoe te functioneren in verschillende maatschappelijke contexten met bijbehorende eisen en verwachtingen.

o Ethische aspecten van good governance/waarde gedreven toezicht: Wat zijn de ethische uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de behoefte van extern toezicht.

Waardevolle voordelen van waarde gedreven werken zijn onder andere een hogere mate van betrokkenheid, een betere relatie met klanten en stakeholders, een grotere kwaliteit in producten of diensten en een positieve bijdrage aan de samenleving als geheel.

o Hoe houdt je financieel toezicht op een organisatie, welke risico’s onderken je en hoe ga je hiermee om?

o Wat is goed werkgeverschap en wat is de rol van de commissaris?

o Omgaan met maatschappelijke en persoonlijke uitdagingen: Hoe ga je om met de uitdagingen die op je pad komen, en hoe pas je jouw leidersrol aan, en hoe ga je met elkaar om (board room dynamics)?

Impact en voordelen

De introductie van deze leergang is een cruciale stap in het versterken van het bestuurlijke vermogen van Suriname. Door professionals uit diverse sectoren uit te rusten met relevante kennis en vaardigheden, wordt een positieve invloed verwacht op de kwaliteit van Governance in het land. Dit zal op zijn beurt bijdragen aan een effectiever en efficiënter bestuur, wat zal leiden tot duurzame ontwikkeling en welzijn voor alle Surinamers.

OOK INTERESSANT
Man twee keer op dezelfde dag aangehouden in verband met verduistering en verspreiding van pornografische beelden

Wat levert het op voor je organisatie?

Je komt terug met nieuwe, verfrissende inzichten en ideeën overleiderschap in de context van de eigen organisatie. Je neemt input en praktische handvatten mee die je direct kan toepassen op de uitdagingen binnen de organisatie. Door deelname doe je veel nieuwe kennis op waarmee je ook collega’s kan inspireren en motiveren.

Wat levert het je op?

o Je hebt nieuwe, verfrissende inzichten en ideeën over governance;

o Je koppelt de theorie en cases aan de uitdagingen binnen jouw eigen organisatie;

o Je kent de psychologische dimensie van governance;

o Je leert nieuwe leiderschapsprincipes toe te passen.

Inschrijving voor de leergang Governance in Suriname is nu geopend. Voor meer informatie over het programma, de kosten en de registratieprocedure kunnen geïnteresseerden terecht op www.academievoorleadership.com.