fbpx

Uitvoering Wet Algemeen Pensioen komt in gedrang

GFC NIEUWSREDACTIE- De minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken in Suriname, Steven Mac Andrew, had dinsdag een onderhoud met een delegatie van het Algemeen Pensioenfonds (APF), welke onder leiding stond van de directeur, Diana Bruma-Overman.

Bij het gesprek waren zijdens het ministerie ook aanwezig de Inspecteur Generaal, Rowan Noredjo, en de Onderdirecteur Juridische – en Internationale Zaken, Glenn Piroe.

Tijdens dit onderhoud is ingegaan op het verzoek van het APF, gedaan aan het ministerie, om assistentie te verlenen bij het toezien op de naleving van de Wet Algemeen Pensioen 2014.

Het APF ziet in het Directoraat Arbeidsinspectie een ideale partner, aangezien die zowel over de mankracht, infrastructuur als over de middelen beschikt om toe te zien op de naleving van de arbeidswetgeving.

De minister is ontvankelijk voor het verzoek van het APF, omdat volgens hem de Wet Algemeen Pensioen, sociale zekerheid biedt aan de doelgroep waarop het ministerie zich richt, namelijk de beroepsbevolking en met name personen die werken in de private sector.

Voorts is sociale zekerheid een van de vier pilaren van het concept Decent Work, welke het ministerie actief tracht te bevorderen en te implementeren in Suriname.

Mac Andrew benadrukte, dat het ministerie, desgewenst, ook bereid is om kennis en ervaring op het vlak van controle en inspectie in bedrijven en op de naleving van wetten, te delen in de vorm van trainingen met zowel het APF als de Pensioenraad, waardoor de handhaving eventueel ook zelf ter hand kan worden genomen. Het ministerie blijft in contact met het APF om na te gaan hoe het fonds kan worden ondersteund.

BEKIJK OOK
Gevechtsspecialisten Korps Speciale Troepen scherpen vaardigheden aan

Volgens de directeur Bruma-Overman is er een negatieve trend te bespeuren bij zowel werkgevers als werknemers die zich niets van de wettelijke bepalingen aantrekken, waardoor de uitvoering van de wet in gedrang komt.

De Wet Algemeen Pensioen is in 2014 ingevoerd met het doel iedere deelnemer te voorzien van een basispensioen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Iedere werkgever is verplicht om met de werknemer afspraken te maken over de inhouding van het werknemersaandeel van de premie op het loon en hem het bewijs van inhouding te verstrekken. Voorts is de werkgever verplicht de premie tijdig af te dragen aan het Algemeen Pensioenfonds.

Jaarlijks in de maand februari dient de werkgever een bewijs aan de werknemer te verstrekken waaruit blijkt dat de werkgever over het voorafgaande jaar heeft voldaan aan zijn verplichting met betrekking tot de afdracht van de verschuldigde premie.