fbpx

Trio-granman Kwamalasemutu brengt enkele brandende vraagstukken onder aandacht ROS-minister

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft tijdens een werkbespreking met de graman der Trio uit het Kwamalasemutugebied in Zuid-Suriname enkele brandende vraagstukken met de gezagsdrager besproken.

De graman Jimmy Toeroeman werd vergezeld door districtscommissaris van Coeroenie, Merilu Sapa, en enkele ressortraadsleden.

De graman wees tijdens dit overleg erop dat het Trio-volk reeds enige tijd wordt geconfronteerd met enkele ontwikkelingsvraagstukken.

Hij ziet graag dat ROS acties onderneemt opdat het korps Traditioneel Gezag dat valt binnen zijn jurisdictie, wordt uitgebreid, zodat het bestuurlijke in zijn bestuursressort wordt vergemakkelijkt.

Door de jaren heen hebben veel kapiteins en basja’s hun heil in andere oorden gezocht. Ook is het gemeenschapscentrum van Kwamalasemutu vanwege achterstallig onderhoud dringend aan renovatie toe.

De graman der Trio gaf wel aan dat zijn gemeenschap bereid is om hiervoor middels arbeid in te komen. Als er van overheidswege wordt ingekomen met bouwmaterialen dan kunnen zaken makkelijker afgehandeld worden, gaf de traditionele leider aan.

OOK INTERESSANT
Jongeman in rug gestoken na woordenwisseling overleeft het niet

Toeroemang wees verder erop dat het zich verplaatsen binnen het zijn bestuursgebied om het contact te onderhouden met zijn mensen enorm wordt bemoeilijkt door een ernstig tekort aan brandstof.

Emanuël heeft een open oor gehad voor hetgeen de graman naar voren heeft gebracht. Zij zal de nodige directieven geven aan de directeur van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen om het proces ingang te zetten om te werken aan de formalisatie bij uitbreiding van het Traditioneel Gezag in het Trio-gebied. Waar nodig zal ook worden gewerkt aan opvolging.

De Civiel Technische Afdeling van ROS zal ook acties ondernemen om te werken aan renovatie van het gemeenschapscentrum. Ten aanzien van uitbreiding van het Tradtioneel Gezag wees bewindsvrouw er wel op dat het een en ander in verhouding moet staan tot het beschikbare budget en het aantal dorpen in het gebied.