Traditioneel gezag vraagt betere financiële waardering

GFC NIEUWSREDACTIE- Een delegatie van afgevaardigden van de stam der Saramaccaners, stam der Aucaners, stam der Matawai, stam der Paramaccaners, stam der Kwinti’s, stam der Aloekoe en de vertegenwoordigers van de Inheemsen hebben middels een petitie aandacht gevraagd voor een betere waardering en beloning voor het traditioneel gezag.

Deze petitie is overhandigd aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee.

De petitionarissen hebben in de petitie gevraagd het honorarium van elke dignitaris tien maal te verhogen. “Jaar in jaar uit zijn wij de gezagdragers in het binnenland bezig met het besturen van het volk in het binnenland. Ook treden wij op als geestelijk leiders en bemiddelaars in geschillen binnen de stammen.

“Verder zijn wij het aanspreekpunt van de overheid in alle bestuurlijke aangelegenheden met ons volk. Daarnaast zijn wij de bewakers van onze regenwoud, waarmee de overheid zit te pronken om internationale fora”, luidt een passage uit de petitie.

OOK INTERESSANT
'Afrikaanse toestanden' in Suriname: Eigen waterputten graven door beperkte toegang waterleidingnetwerk

Na de petitie in ontvangst te hebben genomen, heeft de parlementsvoorzitter aangegeven dat hij als kind van het binnenland bekend is met de problemen.

Hij heeft de petitionarissen aangegeven in contact te treden met de overheid. Ook geeft hij dat rechten, plichten met zich mee brengen.

De DNA-voorzitter vroeg de aanwezigen hierover na te denken, om zo de discussie in de toekomst te voeren. Hij zegt dankbaar te zijn met het werk dat er nu geleverd wordt door de gezagdragers.

Naast de voorzitter hebben de leden Asiskumar Gajadien, Obed Kanape en Henk Aviankoi de aanbieding van de petitie bijgewoond.