Tjong Ahin voorstander van wetenschappelijk onderzoek oorzaak wateroverlast

Brokopondo blank CGBwateroverlast overstroming

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Silvano Tjong Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu van Suriname is de mening toegedaan dat er een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek moet komen naar de precieze oorzaak van de ramp in het Brokopondo-gebied.

De bewindsman werd om een reactie op een schrijven van professor Franklin Jabini aan de regering, waarbij de wetenschapper de noodzaak voor het onderzoek benadrukt.

Tjong Ahin zegt dat hij het voorstel toejuicht. “Ik heb die brief nog niet gezien, maar ik ben het wel eens dat het probleem moet worden uitgezocht.” Verder stelt de bewindsman dat er heel weinig deskundigen in Suriname zijn die de nodige ervaring hebben om het onderzoek te doen. Hij zegt dat het nu gebruik is om toch op zoek te gaan naar specialisten, omdat er doorlichting nodig is om verandering te brengen in onze kijk op zaken.

De minister zegt dat hij zijn collega’s van Regionale Ontwikkeling en Sport en Openbare Werken de nodige ondersteuning zal bieden in de oplossingsvraagstukken met betrekking tot wateroverlast. In De Nationale Assemblee hebben verschillende parlementariërs aan de bel getrokken om een adequate aanpak van het probleem.

OOK INTERESSANT
Nederlandse toeriste stoort zich aan het 'nodeloos' ombrengen van dieren in Suriname

De wateroverlast in het Brokopondo-gebied, die langer dan twee weken het geval is, is niet nieuw volgens professor Jabini. Het verschil is dat het fenomeen intenser is geworden dan voorheen.

Hij is de voorzitter van stichting Saamaka Un Zunta Ko a Wan. Recentelijk heeft de wetenschapper aandacht gevraagd om met spoed een diepgaand wetenschappelijk onderzoek in te stellen naar de oorzaak van het gebeuren in het achterland.

Jabini zegt verder dat instanties die noodhulp bieden goed werk verrichten. Echter, de autoriteiten moeten een langetermijnaanpak op touw zetten, zodat het niet een jaarlijkse klus is, waarbij water naar zee wordt gedragen.

De wetenschapper zegt dat hij niet twijfelt aan de deskundigheid van Staatsolie. Hij stelt dat in dit geval van wateroverlast er een onafhankelijk onderzoek gedaan moet worden door deskundigen die zich hebben gespecialiseerd in het fenomeen. Vingerwijzing in deze situatie is nu zinloos. De professor geeft aan dat alleen deze doorlichting zal uitwijzen wie of wat de schuld is van alles.

OOK INTERESSANT
Overvloed aan kritiek op Santokhi, maar een schrijnend gebrek aan oplossingen