Tijd voor zwaardere straffen en boetes voor asociaal rijgedrag

OPINIE – Suriname wordt geplaagd door een groeiend probleem dat niet alleen levens in gevaar brengt, maar ook talloze gezinnen treft: asociaal rijgedrag op de wegen.

Het wordt hoog tijd dat de Surinaamse wetgeving wordt herzien en aangescherpt met zwaardere boetes en straffen om deze zorgwekkende trend te stoppen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Asociaal rijgedrag lijkt in Suriname een alledaagse norm te worden, met ernstige gevolgen voor de samenleving. Het negeren van verkeersregels, roekeloos rijden, het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur en rijden onder invloed zijn slechts enkele voorbeelden van gedrag dat de wegen van Suriname onveilig maakt.

Deze daden van onverantwoordelijkheid resulteren niet alleen in verkeersongevallen, maar veroorzaken ook een aanzienlijke economische en emotionele last voor de getroffen gezinnen.

OOK INTERESSANT
Oplichtingspraktijken floreren in tijden van economische crisis: Bescherming en preventie

Achter de statistieken en krantenkoppen schuilen echte mensen, echte gezinnen die hun dierbaren verliezen of met ernstige verwondingen moeten omgaan als gevolg van asociaal rijgedrag.

De emotionele littekens zijn diep, en de financiële last van medische kosten en verlies van inkomen kan verwoestend zijn. Het is onaanvaardbaar dat deze gezinnen moeten lijden vanwege de roekeloosheid van anderen.

Wetgeving moet strenger worden

Om dit toenemende probleem aan te pakken, moet de Surinaamse overheid dringend handelen door de wetgeving met betrekking tot verkeersovertredingen aan te scherpen. Dit zou kunnen omvatten:

OOK INTERESSANT
Suriname's jeugdige natie: Een erfenis van gebroken beloftes en verloren hoop

Zwaardere boetes: boetes voor verkeersovertredingen moeten drastisch worden verhoogd om bestuurders financieel meer verantwoordelijk te maken voor hun gedrag.

Strengere straffen: voor herhaalde overtreders en ernstige gevallen van asociaal rijgedrag moeten er strengere straffen worden opgelegd, waaronder gevangenisstraffen.

Rigoureuze handhaving: de handhaving van verkeersregels moet worden verbeterd, met behulp van technologie zoals verkeerscamera’s en vaker controle door de politie.

Bewustwordingscampagnes: de overheid moet investeren in educatieve campagnes om bewustwording te vergroten over de gevaren van asociaal rijgedrag en de mogelijke gevolgen ervan.

D. Karamat-Ali

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud