fbpx

Te vondeling gelegd kindje nog steeds vermist

INGEZONDEN– Refererend aan het kindje dat in januari 2020 te vondeling was gelegd bij de Gemeente Het Licht Ministries en waarbij de familie onderzoek vraagt naar deze thans vermiste baby door toedoen van Bureau Familie Rechterlijke Zaken (BuFaZ), kunnen wij nu aangeven dat mijn neefje nog steeds niet terecht is.

Als zus van de moeder ben ik diep bedroefd over de gang van zaken in verband met mijn neefje dat te vondeling was gelegd in januari 2020 bij de gemeente “het Licht Ministry”, toen nog gevestigd te Tourtonne 5 aan de Tiberiusstraat.

Het kind kwam terecht in handen van BuFaZ onder leiding van het toenmalig hoofd en werd een paar dagen daarna zonder afstemming met de familie in een pleeggezin geplaatst.

Na bekomen informatie blijkt niet de juiste procedure te zijn gevolgd.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: 72-jarige weduwe die door zoon aan haar lot werd overgelaten krijgt nieuw huis cadeau

Vanaf toen hebben wij als familie alle moeite gedaan om dat kind terug te krijgen, maar tot nu toe zonder succes.

Bij de wisseling van de wacht, volgde een gesprek met het nieuw hoofd en het onderhoofd van BuFaZ.

Het onderhoofd erkende dat hij een procedurele fout heeft gemaakt en hij vroeg mijn tante A.T om vergeving. Beloofd werd, dat het kind aan ons zal worden afgestaan omdat de familie aanspraak maakt op hem.

De bal kwam aan het rollen toen mijn tante – nadat zij aan alle formaliteiten had voldaan – naar dat kind vroeg, omdat hij niet langer bij dat pleeggezin zou behoren.

Er werd toen boos gereageerd door het hoofd van BuFaZ: “Het zal niet kunnen , want het is een proces,” zei ze. Mijn tante gaf aan dat ze weet dat het een proces is, maar even goed kan dat kind bij ons komen gedurende dat proces.

BEKIJK OOK
Lancering nieuwe wet- en regelgevingen bouw- en vergunningsbeleid OW

Geen gehoor gevende aan de wens van mijn tante werd mijn zus MK (de moeder van het kind) achteraf via de telefoon door een medewerker van BuFaZ gecontact om haar te proberen over te halen het kind af te staan aan het pleeggezin waar dat kind al is geplaatst.

Mijn zus weigerde echter en gaf aan, dat zei BuFaZ niet zal bezoeken zonder mijn tante. Er werd toen een afspraak gemaakt op woensdag 14 juli 2021.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: 11- jarige jongen in Suriname krijgt steeds harde klappen op oorschelp van moeder, oorsuizingen het gevolg

Die dag waren mijn zus en mijn tante bij BuFaZ aanwezig, maar ook op die dag werd aan mijn zus door het hoofd van BuFaZ medegedeeld, dat het kindje zal worden afgestaan aan dat pleeggezin.

Nadat mijn tante gevraagd werd om even buiten te wachten, omdat men alleen met de moeder van het kind wenste te spreken, deelde het hoofd van BuFaZ mijn zus mede dat zij dat kind zal afstaan aan dat pleeggezin. Mijn zus weigerde steevast daaraan mee te werken.

Zie daar hoe het hoofd en het onderhoofd van BuFaZ met allerlei drogredenen te werk gaan. Wij als familie voelen ons misleid en vragen derhalve de aandacht van de autoriteiten in deze zaak zodat het recht mag zegevieren.

Een kind wegrukken uit zijn familie en afstaan aan een wildvreemde is niet alleen onrecht aan de familie, maar ook aan dat kind.

De droevige zus A.K

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar¬†[email protected]