Tarieven SWM worden ingaande 1 november verhoogd

GFC NIEUWSREDACTIE- De tarieven bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) worden per 1 november aangepast.

Het besluit voor deze aanpassing is genomen tijdens de Regeringsraad van woensdag 27 oktober.

De huidige tarieven zijn al jaren niet meer op het niveau om de noodzakelijke vaste en variabele kosten te dekken. Mede hierdoor zijn ook essentiële dringende investeringen voor uitbreiding en onderhoud uitgebleven.

De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op een basistarief van SRD 18.47 per kubieke meter water, wat gelijk is aan de kostprijs voor de productie per kubieke meter water.

Het eindtarief zal voor de diverse tariefgroepen in verband met een kortingenstelsel gebaseerd op het sociaaleconomisch beleid van de regering verschillen van het basistarief.

Bekijk de tarieven hier

De nieuwe tarieven zullen voor de meeste tariefgroepen verspreid over een periode van 12 kwartalen, met ingang van 1 november 2021 gefaseerd worden ingevoerd, totdat in november 2024 het eindtarief is bereikt.

Voor de tariefgroepen 40 en 41 is de fasering gesteld op 6 maanden.

Bij de nieuwe tarievenstructuur wordt het concept van vastrecht en het staffelmodel verlaten. De waterrekening komt voortaan tot stand op basis van het aantal verbruikte kubieke meter water, vermenigvuldigd met het tarief dat geldt voor die tariefgroep. Het minimaal te betalen bedrag is gesteld op SRD 25.

Via diverse kanalen zal de volledige tarievenstructuur uitgebreid aan de gemeenschap worden aangeboden en nader worden uitgelegd.