fbpx

Taboe rond alternatieve geneeswijzen doorbreken

INGEZONDENAlternatieve geneeswijzen zijn populair onder een grote groep Surinamers. En toch wordt het onderwerp vaak in het verdomhoekje geplaatst.

Volgens natuurgenezers wordt het tijd dat alternatieve geneeswijzen uit de taboesfeer komen, juist omdat zoveel mensen in ons land er gebruik van maken.

Natuurgenezers in Suriname ergeren zich aan de houding van de huidige minister ban Volksgezondheid, Amar Ramadhin en eisen dat hij afblijft van deze traditie en geneeswijze.

De minister is van mening dat de ‘geneesmiddelen’ die vervaardigt worden eerst op hun effectiviteit moeten worden getest.

Hij is absoluut geen tegenstander van de alternatieve geneeswijze, maar het ministerie van Volksgezondheid heeft onder meer als taak het bewaken en garanderen van de volksgezondheid.

Tegen deze achtergrond roept hij natuurgenezers op om zich niet alleen te registreren, maar hun producten te laten testen.

Critici zijn van mening dat de uitspraken van de minister een heel gepolariseerd beeld schetsen, omdat niet alles wat onbewezen is niet goed is. De werkelijkheid is niet zo zwart-wit.

Aangehaald wordt dat in de westerse geneeskunde ook niet alles wetenschappelijk is bewezen. En het is zeker niet zo dat er zich in de reguliere medische wereld minder ‘ongelukken’ voordoen dan in het alternatieve circuit.

BEKIJK OOK
Binnen korte tijd weer gaspistool tijdens tassencontrole bij minderjarige leerling ontdekt

De grens tussen alternatieve en reguliere geneeskunde is dus helemaal niet zo makkelijk te trekken.

Verwezen wordt naar bijvoorbeeld India en China die leider zijn in de alternatieve geneeskunde.

Opmerkelijk is dat Suriname in januari 2020 met India een samenwerkingsovereenkomst om de alternatieve geneeswijzen te ontwikkelen.

Ayurveda, de traditionele geneeswijze van India en de Chinese traditionele geneeswijze, beiden erkend door de World Health Organisation, winnen steeds meer terrein door de “back to basics, back to nature” gedachte van vooral de westerse wereld.

D. Pansa

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Snel heel rijk worden in Suriname is goed mogelijk: ga de politiek in