SZF: Nationaal Ziekenhuis Raad zorgt onnodig voor onrust binnen samenleving

GFC NIEUWSREDACTIE- De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) in Suriname betreurt de berichtgeving vanuit de media dat de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) haar een ultimatum stelt inzake een tijdelijke aanpassing van alle tarieven per 1 januari 2022.

De NZR geeft aan dat in geval het SZF niet hierop ingaat, verzekerden per 4 april 2022 dienen bij te betalen aan de ziekenhuizen.

De onderhandelingen met de NZR over de aanpassing van de tarieven zijn nog gaande. Het is dan ook jammer dat door dergelijke voorbarige berichtgeving er voor onnodige onrust wordt gezorgd in de samenleving, stelt het SZF.

Vanwege zijn verantwoordingsplicht naar de regering toe dient het SZF mogelijke aanpassingen van tarieven aan de hand van kostencalculaties van de ziekenhuizen te onderbouwen.

Na ontvangst van de informatie vanuit de NZR en de regering kunnen wij overgaan tot nieuwe afspraken met de ziekenhuisraad met betrekking tot de tarieven.

Het SZF werkt hard aan een voor alle partijen acceptabele oplossing, wordt tot slot uitgelegd.

OOK INTERESSANT
Amerikaanse president Biden herbevestigt relatie met Suriname