“Suriname zal worden ontwikkeld met 1 miljoen Surinamers”

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse president brengt van 5 tot en met 12 september een werkbezoek aan Nederland.

In dat kader was er maandag een presentatie op het Kabinet van de President in Suriname over wat de stand van zaken is, over de processen betrekking houdend met de opzet van de organisatiestructuur van het instituut.

Santokhi benadrukte andermaal dat Suriname zal worden ontwikkeld met 1 miljoen Surinamers: Zij die in Suriname wonen en allen die in het buitenland zijn.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Impotente mannen met een te klein geslachtsdeel vinden hulp uit de natuur

“We hebben het beloofd en gaan het ook doen”, aldus het staatshoofd dat ook de Surinaamse diaspora in andere delen van de wereld erbij betrekt.

Het Diaspora Instituut Suriname (DIS) wordt beoogd inhoud te geven aan het diasporabeleid zoals beloofd door de regering Santokhi-Brunswijk.

De lancering vond plaats op 18 november 2020 in de Banquethall van Hotel Torarica. President Santokhi sprak van een heugelijk moment in de geschiedenis van de Surinaamse diaspora.

Henry Ori, voorzitter van de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank die aan de basis heeft gestaan van het Diaspora Instituut Suriname, geeft aan dat er nu eindelijk een beleidskader en organogram is geproduceerd voor het instituut.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Sociale status even belangrijk als voeding en water

“De wervings- en selectieprocedure zijn reeds ingezet. Verschillende ministeries en NGO’s zijn betrokken bij de processen. Het instituut zal in de ruimste zin des woord ingezet worden om diverse maatschappelijke vraagstukken op te lossen”, aldus Ori.

Hij zegt verder dat de regeringsleider bijzonder ingenomen is met de presentatie en hij de opdracht heeft gegeven om alvast aan de contouren te werken van een staatsbesluit.

Het DIS ressorteert onder het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

De president zal tijdens zijn bezoek aan Nederland, de zusterorganisatie Diaspora Instituut Nederland installeren. De twee instituten zullen goed met elkaar moeten samenwerken met het oogmerk het belang van Suriname te dienen.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten