Suriname verstevigt samenwerking met Servië

2023.07.23 BIBIS 02 Servie 768x476 1

GFC NIEUWSREDACTIE- Een delegatie onder leiding van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) van Suriname heeft van 23 tot 25 juli een officieel bezoek afgelegd aan Servië.

Het voornaamste doel was om de bestaande samenwerking en de beoogde mogelijke verdere verdieping en verbreding van de relatie te evalueren.

Naast een bijzonder onderhoud met president Aleksandar Vučić heeft minister Ramdin constructieve gesprekken gehad met minister-president Ana Brnabić, de minister van Buitenlandse Zaken, Ivica Dačić, de minister van Wetenschap Technologische Ontwikkeling en Innovatie, Jelena Begović, de adviseur van de voorzitter van de Kamer van Koophandel, Milun Trivunac, en de voorzitter van het parlement, Vladimir Orlić.

Tijdens de diverse gesprekken is van gedachten gewisseld over de verdere ontwikkeling van de traditioneel vriendschappelijke betrekkingen tussen Servië en Suriname en de verbetering van de algehele bilaterale samenwerking.

Naast de huidige samenwerking op diverse gebieden zijn er ook wederzijdse voorstellen gedaan voor een sterkere samenwerking op andere gebieden, zoals gezondheid, ICT, onderwijs, sport, agrarische sector en de verwerking van rondhout tot semi- of eindproduct.

OOK INTERESSANT
Studenten TU Delft geven presentatie over wateroverlast te Ricanaumofo

Suriname heeft de territoriale integriteit van Servië erkend, waarmee werd gedemonstreerd respect te hebben voor de grondbeginselen van het internationale recht en het Handvest van de Verenigde Naties en dat zij ook de wereldvrede voorstaat.

Afgesproken is dat de functionele samenwerking zal worden uitgebreid en dat er gewerkt zal worden aan een concrete lijst van activiteiten voor de follow-up en een tweede Road Map voor de samenwerking 2024-2028.

Door beide ministers van Buitenlandse Zaken werd bevestigd dat de presidenten van beide landen elkaar in september tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zullen ontmoeten.

Ramdin heeft, naast de formele meetings, eveneens een constructief onderhoud gehad met de Surinaamse studenten in Servië. Hierbij zijn diverse aandachtspunten aan de orde gesteld door de studenten, waarbij voorstellen zijn gedaan over de wijze waarop zij beter ondersteund kunnen worden door de Staat Suriname.

De minister heeft toegezegd de aangehaalde aandachtspunten serieus te nemen en zo spoedig mogelijk naar passende oplossingen te werken.

OOK INTERESSANT
Arnold Kruisland waarschuwt NPS voor aankomende verkiezingen: Kandidaten met gewicht en draagvlak noodzakelijk