Suriname ontvangt deze week USD 56.4 miljoen van IMF

GFC NIEUWSREDACTIE- Het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft afgelopen woensdag de formele goedkeuring gegeven voor de tweede tranche betaling in het kader van het Surinaams IMF-programma.

De ondersteuning van USD 56.4 miljoen wordt deze week overgemaakt.

De IMF Board gaf aan dat de uitvoering van het Herstelplan goed op schema is. Belangrijke fiscale en monetaire doelstellingen zijn bereikt. De maandelijkse economische indicatoren wijzen op stabilisatie en gestaag economisch herstel.

De inflatie die in december nog 60 procent was (op jaarbasis), is sinds augustus aanzienlijk gedaald. De projecties zijn een jaarlijkse halvering van de inflatie (26% in 2022 en 12% in 2024). De koers is al geruime tijd stabiel terwijl ook de OMO-rentes een duidelijk dalende trend vertonen.

OOK INTERESSANT
80-jarige man door echtgenote neergeschoten omdat hij van haar wilde scheiden

Het IMF-programma duurt in totaal 36 maanden en is verdeeld in 12 tranches van elk een kwartaal. De betalingen zijn afhankelijk van de voortgang van het programma. Voor de monitoring van het programma is door de regering een IMF Monitoring Unit (IMU) ingesteld.

De IMU fungeert als de technische counterpart van het IMF en heeft als primaire taak de voortgang van het programma te bewaken.

Het tweede kwartaal van het programma is ondertussen gestart en duurt van 24 maart tot en met 23 juni. De belangrijkste onderdelen van het komende kwartaal zijn aanpassing van de elektriciteitstarieven, echter op basis van de resultaten van de doorlichting van de N.V Energiebedrijven Suriname (EBS).

OOK INTERESSANT
Suriname wil in november schuldherschikking met China

Een uitdaging die zich op dit moment voortdoet is de oorlog in Oekraïne. Dit leidt tot wereldwijde prijsstijgingen welke ook in Suriname merkbaar zijn. Met name brandstof, spijsolie en meel hebben hieronder te lijden. Maar er zijn ook indirecte effecten zoals de kosten van stroomopwekking en het containerverkeer.

De regering heeft een aantal maatregelen in voorbereiding om de effecten van de oorlog zoveel als mogelijk te beperken. Deze zullen binnen het Herstelplan en het IMF-programma worden geïntegreerd.