Suriname moet weloverwogen beslissing nemen over maximale THC-gehalte in industriële hennep

GFC NIEUWSREDACTIE- Suriname staat op het punt om het Initiatiefvoorstel voor de Industriële Hennep en de oprichting van het Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt aan te nemen.

Een belangrijk onderwerp van discussie is het maximale gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC), dat is toegestaan in hennepsoorten. Momenteel schrijft de Wet Verdovende Middelen (SB 198 n0 14 en de wijziging SB 2018 no 65) voor dat het THC-gehalte niet meer mag bedragen dan 0,3% (drie tiende procent).

Echter gaan stemmen op om dit wetsvoorstel te veranderen en de teelt van industriële hennep met een hoger THC-gehalte toe te staan, met een maximum van 1%.

Maar wat is er precies aan de hand?

Het handhaven van een maximale THC-concentratie van 0,3% zorgt ervoor dat de cannabisplanten niet geschikt zijn voor recreatief gebruik vanwege het lage psychoactieve effect.

Het debat draait om het vinden van een balans tussen de industrieel nuttige eigenschappen van hennep en de mogelijke psychoactieve effecten van THC. Hennep heeft een breed scala aan toepassingen, variërend van vezels en bouwmaterialen tot voedingssupplementen en medicinale producten.

Door het THC-gehalte te verhogen naar maximaal 1%, kunnen producenten mogelijk hennep variëteiten telen die beter geschikt zijn voor specifieke industriële doeleinden het opent de deur naar de productie van cannabisproducten met therapeutische eigenschappen, die kunnen worden gebruikt voor de behandeling van verschillende aandoeningen.

OOK INTERESSANT
Twee mannen hebben de toekomst van Suriname geruïneerd: Arron en Bouterse

Aan de andere kant zijn er ernstige zorgen over de mogelijke risico’s van een hoger THC-gehalte. Een toename in het psychoactieve effect kan leiden tot misbruik en afhankelijkheid, en dan juist negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid en de veiligheid op de weg. Daarom is het belangrijk om voorzichtig te zijn bij het verhogen van het THC-gehalte en ervoor te zorgen dat er adequate regelgeving en controlemechanismen zijn om mogelijke risico’s te beheersen.

In de Verenigde Staten wordt een THC-gehalte van <0,3% gebruikt als de wettelijke definitie van industriële hennep, wat betekent dat hennep met een THC-gehalte van <0,3% of lager als legaal wordt beschouwd, terwijl hogere THC-niveaus worden beschouwd als marihuana en onderworpen zijn aan strengere regelgeving. In Canada is het toegestaan om industriële hennep te verbouwen met een THC-gehalte van maximaal 0,3%. Dit is vastgelegd in de Cannabis Act, die de regels en voorschriften voor zowel recreatief als medicinaal cannabisgebruik in het land regelt. Binnen de Europese Unie hanteren veel landen de <0,3% THC-limiet¹ voor de productie van industriële hennep. Deze limiet is gebaseerd op de EU-richtlijn voor de teelt van vezelhennep en heeft tot doel de productie van psychoactieve cannabis te beperken. Ook Guyana heeft de THC onder 0.3% ²

OOK INTERESSANT
Mentale gezondheid krijgt extra aandacht tijdens bewustwordingsmaand
De VSB pleit voor 2 wetten, waarvan die onder de 0,3% THC geldt voor de industriële (vezel) hennep en boven 0,3 % THC wet verdovende middelen. Een derde wet zal op termijn de mogelijkheid van gewassen telen met een THC-gehalte tussen de 0.3% en 1.0%, mogelijk dienen te maken. Het is van cruciaal belang dat Suriname een weloverwogen beslissing neemt over het maximale THC-gehalte in industriële hennep. Dit vereist een zorgvuldige afweging van de economische kansen, de gezondheidsrisico’s. Het raadplegen van wetenschappelijk onderzoek en het leren van de ervaringen van andere landen is nuttig bij het nemen van deze beslissing. Een aantal bedrijven staat reeds klaar om te investeren in de productie van industriële hennep. Een eventueel op te zetten textielIndustrie kan, indien goed aangepakt, voor extra werkgelegenheid en verhoogde inkomsten zorgen voor Suriname. De VSB is absoluut voorstander van het ter hand nemen van industriële Hennepteelt maar acht het raadzaam om ons nu te houden aan de <0.3% gehalte omdat wij met ons fragiele gezondheidssysteem geen extra negatieve effecten kunnen incasseren. Daarbovenop zal er zorgvuldig gewerkt moeten worden aan gedegen wetgeving en daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten.