Suriname met bewind Santokhi-Brunswijk verworden tot diplomatieke bacovenwinkel

bacoven fai

GFC NIEUWSREDACTIE- Het lijkt erop alsof Suriname met het nieuwe bewind Santokhi-Brunswijk is verworden tot een diplomatieke bacovenwinkel.

De PALU is van mening dat in de relatie met politiek Den Haag deze regering alle diplomatieke regels over boord gooit om maar “witte voetjes te maken”.

Met het bezoek van enkele burgemeesters uit Nederland wordt goed duidelijk hoe graag de VHP Suriname weer terug wil brengen in de boezems van politiek Den Haag.

Opwachting bij de gate op de luchthaven, politiebegeleiding met loeiende sirenes met de nodige volgauto’s en een formeel bezoek bij de President. Zijn er staatshoofden op bezoek? Het kan diplomatiek niet gekker…

Ondersteuning verdeel en heers

De PALU wijst erop dat al duidelijk was dat de VHP tegen de onafhankelijkheid van Suriname was in 1975. Maar dat na meer dan 45 jaren onafhankelijkheid deze politieke partij zo graag weer terug wilt in de koloniale boezem van politiek Den Haag hadden we niet verwacht. Het begon mondjesmaat met deskundigen uit Nederland bij de Centrale Bank van Suriname.

Vervolgens was het hek van de dam: belastingsdienst, volksgezondheid, rechterlijke macht, nationaal leger, versterking decentralisatie van het staatsbestuur met de Vereniging van Nederlandse gemeenten etc. etc. En politiek Den Haag staat duidelijk te springen om deze regering ‘te ondersteunen’.

Is het vreemd dat een Surinaamse regering waaronder de etnische tegenstellingen weer toenemen zo een brede Nederlandse ondersteuning krijgt en er wordt gesproken over “herstel van relaties met Den Haag”? Het kan geen toeval zijn… “Verdeel ze en heers daarmee gemakkelijk over ze”, dat was altijd al de policy vanuit Den Haag tegenover de verschillende etnische groepen in Suriname.

OOK INTERESSANT
Nederlandse toeriste stoort zich aan het 'nodeloos' ombrengen van dieren in Suriname

Vrij spel

Een belangrijk zorgpunt is dat de PALU heeft is dat de huidige regeercoalitie slecht heeft nagedacht over de lange termijnontwikkeling van ons land. De Nederlandse “witte deskundigen” krijgen hiermee bijna vrij spel om zaken voor Suriname in te vullen. Het meest funeste is dat de indruk wordt gewekt vanuit politiek Den Haag alsof wij Surinamers onze eigen problemen niet kunnen oplossen. Alle ondersteuning is dan goed, dat is de boodschap.

Lokale deskundigen en instituten

De PALU is van mening dat een randvoorwaarde voor ontwikkeling altijd is dat politieke leiders zelf zullen moeten hebben nagedacht waar ze naartoe willen met onze ontwikkeling.

Hierbij moet volgens de PALU bij voorkeur de samenleving breed maatschappelijk worden betrokken. En op basis hiervan zal het regeerbeleid moeten worden uitgewerkt en uitgevoerd waarbij eerst onze lokale deskundigen en instituten moeten worden betrokken en versterkt.

En indien nadere deskundigheid en versterking nodig is kan op onze buitenlandse relaties (niet alleen met Nederland) een beroep worden gedaan voor versterking en ondersteuning.

Helaas zien we de laatste twee jaren precies het omgekeerde: ondersteuning vanuit Nederland wordt aangeboden en de Surinaamse regering grijpt dit met beide handen aan zonder zelf eerst te hebben nagedacht welke effecten die zal hebben om de Surinaamse samenleving.

Of er dient een “watersnood” probleem zich aan, en zonder eerst de lokale deskundigen en instituten erbij te hebben betrokken spreekt de President al over aantrekken van deskundigheid uit Nederland.

OOK INTERESSANT
(UPDATE) Rotterdam in de greep van paniek na dubbele en fatale schietpartij

Onlangs zagen we ook dat decentralisatie van ons staatsbestuur “versterkt en ondersteund” zal worden door de Vereniging van Nederlandse gemeenten.

Terwijl aan de overeenkomst met deze vereniging gewillig door de regering inhoud wordt gegeven, wordt door het VHP-bestuur ervoor gekozen om Ressort- en Districtsraadsleden in te zetten op het partijcentrum om pakketten in te pakken en te helpen verkopen.

Desastreuze invloed Den Haag

De desastreuze invloed van politiek Den Haag in de jaren ’80 ligt nog vers in ons geheugen. De de coup van 1980, en toen de militairen niet terug wilden naar de kazerne volgden de coup van Ormskerk, de coup van Rambocus. En toen de kerstcoup van december 1982 mislukte werd een allesvernietigende ‘vuile binnenlandse oorlog’ gefinancierd die gecoördineerd werd door de Nederlandse kolonel Bas van Tussenbroek vanuit Frans-Guyana.

Met de economische schade en de sterk gepolariseerde politieke verdeeldheid heeft Suriname tot op heden nog last van deze verregaande bemoeienissen in interne politieke aangelegenheden vanuit politiek Den Haag. De PALU is van mening dat we beslist niet deze “oude” relatie moeten “herstellen”.

De PALU is een voorstander van een compleet nieuwe zakelijke relatie waarin wederzijds vertrouwen en voordeel de boventoon zal moeten voeren. Het fundament voor deze nieuwe relatie zal enkel en alleen gelegd kunnen worden met duidelijkheid op tafel over de rol die politiek Den Haag heeft gespeeld in de desastreuze ontwikkelingen sinds onze onafhankelijkheid.