Suriname mag dollarisering serieus overwegen

valuta us euro us dollar

INGEZONDEN– Zeven onafhankelijke landen gebruiken de US Dollar als hun officieel betaalmiddel.

Meer dan de helft van contante US Dollar wordt buiten de VSA gebruikt.

Ecuador en El Salvador hebben na volledige dollarisatie niet meer te maken gehad met inflatie (geldontwaarding) als noemenswaardige bedreiging voor hun economie.

Relatief aan Panama en andere vergelijkbare Centraal Amerikaanse economieën zijn bijkomende voordelen geweest:

1. Betere beheersing van de bankrente;
2. Een betere handelsbalans met USA en directe handelspartners die de munt gebruiken;
3. Toenemende spaarreserves;
4. Vergemakkelijking van giraal bankverkeer en know how markttoegang boost naar de bankensector.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Alleen maar ergernis in Suriname, daarom overlijden we hier vroegtijdig

Als nagegaan wordt dat we sinds de onafhankelijkheid minstens drie hyperinflatie golven gekend hebben en dus minstens drie keer huishoudens en ondernemingen met enorme onzekerheid geconfronteerd zijn en in sommige gevallen uitgeveegd zijn, is het misschien tijd om een serieuze nationale discussie over de voor- en nadelen te voeren.

OOK INTERESSANT
Verenigde kleinere partijen als mogelijke game changer in 2025

In ieder geval zijn er voldoende bronnen en onderzoeken, die voor de jurisdicties die die keuze gemaakt hebben, grotendeels in de laatste 20 jaar enkele voordelen laten zien.

Het zou in ieder geval een deel van de onzekerheid, onrust en afleiding wegnemen, die vandaag zowel particulieren als management van organisaties kwijt zijn. Het zou pensioenwaarden beschermen en plannen mogelijk maken.

Het gaat voorbij geloof in eigen kunnen en deels ook om of dat eigen kunnen niet elders efficiënt en geconcentreerd toegepast kan worden. Desnoods tijdelijk of onder voorwaarden.

Bron | Antoon Karg

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]