fbpx

Suriname krijgt Mangrovefonds

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse regering is voornemens voor eind dit jaar het Mangrovefonds te realiseren.

Het ligt in de bedoeling om middels dit fonds functionarissen en instanties betrokken bij de kustbescherming te ondersteunen. President Chandrikapersad Santokhi heeft dit aangekondigd tijdens zijn jaarrede tot De Nationale Assemblee (DNA). Het staatshoofd stond in zijn toespraak ook stil met de klimaatverandering.

Volgens hem ervaart ook Suriname de gevolgen van dit fenomeen. Op verschillende terreinen worden, aldus de president, activiteiten ondernomen om enerzijds mitigerende en adaptatiemaatregelen te treffen. Anderzijds worden voorbereidingen getroffen om optimaal gebruik te maken van een verhoogde mate van klimaatfinanciering waaronder de handel in carbon kredieten.

Santokhi: “Naast de klimaatcrisis kampt de wereld ook met een crisis op het gebied van biodiversiteit alsook de crisis van ongelimiteerde vervuiling van de leefomgeving. Vandaar dat gesproken wordt van een “driedubbele milieucrisis”.”

Het staatshoofd zegt dat Suriname op al deze gebieden een belangrijke rol te vervullen heeft. Het milieubeleid wordt op grond hiervan in samenwerking met externe deskundigen en organisaties op een veel hoger niveau gebracht dan voorheen.

BEKIJK OOK
Tweede gemeenschappelijke masterplan veiligheid Guyana’s een feit

Een specifiek initiatief heeft inmiddels wereldwijde aandacht getrokken en dat is de bescherming van onze kust. Dit middels de beplanting van aangetaste gebieden met mangrove die als een obstakel zijn voor kusterosie maar, ook een eigen ecosysteem vertegenwoordigen en als “carbon sink” functioneren.

“Op basis van de getoonde interesse van bilaterale partners, internationale organisaties en het binnen en buitenlandse bedrijfsleven, heeft de regering besloten de betrokken functionarissen en instanties te ondersteunen, door middel van het oprichten van een Mangrovefonds.”

Dit fonds zal voor het eind van dit jaar gerealiseerd worden. Ook wordt in samenwerking met betrokken stakeholders overwogen om bestaande instituten verder te institutionaliseren ten behoeve van het planten van mangrove.