fbpx

Surinaamse regering wil transparant en eenduidig vuurwapenbeleid

GFC NIEUWSREDACTIE- President Chandrikapersad Santokhi van Suriname heeft vandaag de vuurwapencommissie en werkgroep vuurwapenbeleid geïnstalleerd.

De regering wilt een transparant en eenduidig vuurwapenbeleid.

De werkgroep is belast met het formuleren van het algemeen vuurwapenbeleid in Suriname en het doen van aanbevelingen inzake de criteria die dienen te gelden voor schietinstructeurs en schietbanen.

De werkgroep zal ook voorstellen moeten doen inzake regulering en verbetering van de thans geldende procedure bij de aanvraag, en toewijzing en afwijzing van vuurwapenvergunningen.

Ook het voorbereiden van wet-regelgeving terzake regulering en verbetering van het algemeen vuurwapenbeleid in Suriname behoort tot een van de taken van de groep.

Verder zal de werkgroep adviezen uitbrengen met betrekking tot aanpassing van huidige wet- en regelgeving van het vuurwapenbeleid.

De Vuurwapencommissie heeft onder andere tot taak het beoordelen van aanvragen om een vuurwapenvergunning en het adviseren van de procureur-generaal met betrekking tot eventuele verlenging van bedoelde vergunning.

De commissie zal ook aanvragen beoordelen met betrekking tot algemene of een bijzondere machtiging van de Vuurwapenwet en de procureur-generaal adviseren.

De commissie is geïnstalleerd voor een duur van 5 jaren.