Surinaamse Politiebond stelt regering ultimatum, benoeming Ramlall moet worden teruggedraaid

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft vandaag een spoed algemene ledenvergadering belegd over de benoeming van Shivanand Ramlall tot commissaris van politie.

De bond is van mening dat een ander traject, dan voorgeschreven door de wet, is bewandeld voor de benoeming.

Mielando Atompai, voorzitter van de bond, zegt dat een management-development traject doorlopen moet worden door de te benoemen persoon en de Korpschef de voordracht zou moeten doen. Er bestaat volgens hem geen ruimte voor een andere interpretatie van de wet.

Revelino Eijk, secretaris van de bond, heeft meegedeeld welke besluiten zijn genomen door de leden op de ALV. Op uiterlijk vrijdag 24 september om 10:00 uur ’s ochtends moet de benoeming van Ramlall teruggedraaid zijn.

Alle achterstallige beschikkingen en resoluties moeten in orde gemaakt worden. Eijk zegt dat leden soms jaren wachten op hun beschikking en resolutie, terwijl die van Ramlall met een zekere mate van voortvarendheid in orde is gemaakt.

Tenslotte moeten bij alle toekomstige bevorderingen, een directe overdracht plaatsvinden van de daarbij behorende resoluties.

De besluiten worden vervat in een motie, en zullen overhandigd worden aan waarnemend-president Ronnie Brunswijk.