Surinaamse politici mogen in de leer gaan bij Nederlanders om op hoger kennisniveau te komen

INGEZONDEN- Om het beroerde kennis- en ontwikkelingsniveau van een deel politieke figuren in Suriname te verbeteren mogen zij in de leer gaan bij Nederlandse politici.

Het doel is niveauverbetering, maar ook zodat ze kunnen leren hoe het hoort te gaan in de politiek.

Het gebrek bij sommige Surinaamse politici aan zeer noodzakelijke welbespraaktheid, feitenkennis, algemene ontwikkeling, vlotheid en specialisatie op verscheidende vlakken is op zijn zachts uitgelegd gênant.

Een deel van hen is niet eens in staat om onze voertaal op een redelijk of aanvaardbaar niveau te spreken of schrijven en bovendien hebben ze een gebrekkige vocabulaire. Ook hun woordenformuleringen tijdens redevoeringen laat vaak veel te wensen over.

Een DNA- lid of beleidsuitvoerder moet kennis hebben van relevante kwesties en dient zich daarom voldoende in materies te verdiepen.

Politici  moeten gedetailleerd weten waarover het gaat en hun beleidsinzichten ook duidelijk in het Nederlands kunnen verwoorden.

Bij het evalueren van de performance van een aantal politieke mannen en vrouwen in Suriname kan echter helaas geen andere conclusie worden getrokken dan een zeer negatieve.

Het prestatievermogen van deze politici is zeer benedenmaats!

Ik waag het te betwijfelen of er een politicus/DNA- lid in Suriname in staat is in tv- debat te gaan met een Nederlandse collega over prangende nationale of internationale kwesties. Onze landgenoten zouden verbaal helemaal worden weggevaagd en belachelijk gemaakt.

Er is een extreem groot verschil op tal van niveaus. Een ieder die nog niet hiervan overtuigd is moet maar eens de verkiezingsdebatten op de Nederlandse televisie of debatten van de Tweede Kamer in Nederland volgen en die vergelijken met de Surinaamse tegenhangers.

Vergelijk de performance van de van origine Marokkaanse parlementariër in Nederland Farid Azarkan of die van Sylvana Simons, Jesse Klaver, Thierry Baudet, Gert- Jan Segers, Mark Rutte of Geert Wilders. Wat een enorm verschil in vlotheid, scherpte, woordkeus, tempo, bespraaktheid, feitenkennis en algemene ontwikkeling!

Het advies aan politici in Suriname is om les te gaan volgen bij hun collegae in Nederland.

Ga en verrijk uw kennis of nodig desnoods Silvana Simons of Farid Azarkan uit om jullie de kneepjes van het politieke vak bij te brengen! Probeer op een hoger niveau te komen!

R. Pinas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

Foto: Instagram

BEKIJK OOK: De Nederlanders kunnen naar Suriname om het land tot ontwikkeling te brengen

 

 

 

Overige berichten